Kruimelpad

Beslissing op het bezwaar tegen Tarievenbesluit Warmteleveranciers 2020

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) verklaart de bezwaren van Vereniging Energie Nederland en een achttal warmteleveranciers  tegen Tarievenbesluit warmteleveranciers 2020 ongegrond.

Met haar besluit van 19 december 2019 heeft de ACM uitvoering gegeven aan de Warmtewet door de maximumtarieven vast te stellen voor warmtelevering, de verhuur van afleversets, de eenmalige aansluitbijdrage, de afsluitbijdrage, en het meettarief van warmteleveranciers per 1 januari 2020.

Energie Nederland en een achttal warmteleveranciers bezwaar gemaakt tegen verschillende aspecten van dit besluit. De ACM verklaart alle acht bezwaargronden, welke onder meer zagen op de motivering en de juistheid van verschillende onderdelen van het besluit, ongegrond.