Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Hoeveel betaal ik voor mijn warmte?

Ieder jaar berekent de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de maximale tarieven die de leveranciers voor warmte mogen vragen. Daarnaast geldt in 2023 een prijsplafond voor warmte.

Vanaf 1 januari 2023 betaalt u 47,38 euro inclusief btw voor iedere gigajoule (GJ). Dit prijsplafond geldt voor de eerste 37 GJ die u verbruikt. Voor uw verbruik boven de 37 GJ betaalt u maximaal 90,91 euro per GJ.

Neemt u warmte van uw VvE of uw verhuurder? Dan geldt het prijsplafond van de overheid niet voor u. Het kabinet neemt maatregelen om u te helpen met de betaling van uw warmterekening. Voor meer informatie ga naar de website van Rijksoverheid:

Het prijsplafond en het maximale warmtetarief

De ACM berekent hoeveel de warmteleveranciers maximaal per GJ mogen vragen. In 2023 is het maximale warmtetarief 90,91 euro per GJ. Omdat de warmteprijzen zo hoog zijn, heeft de overheid voor 2023 een prijsplafond ingevoerd. Met dit prijsplafond betaalt u 47,38 euro per GJ voor de eerste 37 GJ die u verbruikt.

De warmtetarieven van uw leverancier zijn hoger dan het prijsplafond van 47,38 euro. De overheid betaalt het verschil tussen het prijsplafond en de warmtetarieven van uw leverancier. Aan uw leverancier betaalt u 47,38 euro per GJ tot de grens van 37 GJ. De warmtetarieven van uw contract hoeven dus niet lager te zijn dan het prijsplafond.

Verbruikt u meer dan 37 GJ? Dan geldt het prijsplafond niet meer en betaalt u wel het hogere tarief aan uw leverancier. Dit tarief mag niet hoger zijn dan 90,91 euro per GJ.

Vaste warmtekosten

Naast uw verbruik betaalt u ieder jaar vaste kosten voor uw warmte. In 2023 betaalt u voor:

  • het meten van het verbruik (meettarief) maximaal 30,75 euro
  • verwarming en warm kraanwater maximaal 549,58 euro
  • alleen verwarming maximaal 274,79 euro
  • alleen warm kraanwater maximaal 274,79 euro
  • lauw kraanwater en verwarming maximaal 301,47 euro
  • koude maximaal 273,48 euro

De prijzen zijn inclusief btw. Op uw warmterekening heet het warm kraanwater misschien tapwater.

Wilt u weten welk maximumtarief voor u geldt? Of hebt u koude? Ga naar onze Warmtetarieven Checker .

Hoeveel kost een nieuwe aansluiting op het warmtenetwerk?

Als het warmtenet er al ligt, dan betaalt u maximaal 5.337,39 euro voor uw nieuwe aansluiting. Is de afstand tussen uw woning en de warmteleiding langer dan 25 meter? Dan betaalt u maximaal 315,40 euro voor iedere extra meter.

Wilt u van de warmte of koude af?

Afsluiting van de warmte kost u maximaal 4.127,31 euro. Als u voor 2 jaar of korter van de warmte af wilt, dan betaalt u maximaal 393,19 euro.

Van de koude af? Dan betaalt u maximaal 393,19 euro.

Alle prijzen zijn inclusief btw en gelden voor alle individuele aansluitingen tot en met 100 kW.

Dit zijn maximale prijzen. De warmteleveranciers mogen u een goedkoper tarief aanbieden.

Hoe lang vooraf moet mijn warmteleverancier de nieuwe tarieven bekendmaken?

De warmteleverancier moet u zo vroeg mogelijk vooraf een brief of een mail sturen met uw nieuwe tarieven. Wij vinden het belangrijk dat u zich kunt voorbereiden op het nieuwe tarief. In elk geval vóór 1 januari 2023 moet uw warmteleverancier de nieuwe tarieven bekendmaken. Leveranciers van gas en licht moeten tariefswijzigingen minimaal 30 dagen vooraf aankondigen. Maar de warmteleveranciers hebben deze verplichting niet.

Hebt u vooraf geen bericht met de nieuwe tarieven ontvangen? Schrijf dan een brief of e-mail aan uw warmteleverancier. Geef aan dat hij zich niet aan deze regel heeft gehouden en maak bezwaar op de factuur. En doe hiervan melding bij ons.

Let op: Uw warmteleverancier mag uw warmtetarieven alleen wijzigen als dat in uw warmteovereenkomst staat. En in uw algemene voorwaarden moet staan om welke reden de leverancier de prijs mag verhogen.

Waarom is de warmte veel duurder geworden?

In de wet staat dat wij de gasprijzen moeten opnemen in onze berekeningen. De warmtetarieven zijn dus gekoppeld aan de gasprijzen. Gas is nu veel duurder geworden. Daarom zijn de maximale warmtetarieven flink gestegen. Warmte wordt vaak met gas en elektriciteit opgewekt. Door de hoge prijzen maken de warmteleveranciers hogere kosten. Andere warmteleveranciers gebruiken geen gas of elektriciteit om warmte op te wekken maar ze krijgen subsidies die afhankelijk zijn van de gasprijs. Omdat het gas duur is, zijn deze subsidies lager. Hierdoor zijn de kosten van de warmteleveranciers hoger. Leveranciers mogen deze hogere kosten aan hun klanten doorberekenen.

Wilt u meer weten over hoe wij de warmtetarieven vaststellen? En wat onze rol als toezichthouder is? Ga dan naar onze pagina: Hoe stelt de ACM de warmtetarieven vast?

Ik kan deze hoge prijzen niet betalen. En nu?

Hebt u problemen om de energierekening te betalen? Kom snel in actie en voorkom dat u van warmte wordt afgesloten:

Wat doen jullie om de warmte zo goedkoop mogelijk te houden?

De overheid heeft het prijsplafond ingevoerd. Door het prijsplafond betaalt u maximaal 47, 38 euro per GJ als u met uw verbruik onder de 37 GJ blijft. De meeste huishoudens gebruiken minder dan 37 GJ per jaar en zijn daarom volledig beschermd door het prijsplafond. Gebruikt u meer dan 37 GJ? Dan hebben wij het maximumtarief van 90,91 euro per GJ vastgesteld.

Wij hebben leveranciers opgeroepen hun tarieven alleen te verhogen als dat echt nodig is. Bijvoorbeeld omdat hun eigen kosten door de hoge gasprijs ook zijn gestegen. Hebben de hoge gasprijzen heel veel invloed op de kosten van de warmteleverancier? Alleen dan kan de warmteleverancier de tarieven verhogen tot uiterlijk het maximum. Wij vinden het belangrijk dat de leveranciers tegen hun klanten duidelijk en open zijn over hun tarieven.

De wet zegt hoe wij de maximale warmtetarieven precies moeten berekenen. Wij kunnen de tarieven niet verlagen. We houden de tarieven van warmteleveranciers wel in de gaten. In 2022 bleven leveranciers met hun tarieven gemiddeld 18% onder het vastgestelde maximum.

Ook onderzoeken we de gemiddelde winst van de warmteleveranciers met een vergunning. Eens per 2 jaar brengen wij hiervan verslag uit in de Rendementsmonitor. Daarnaast bereiden we een ‘rendementstoets’ voor. Met een rendementstoets kunnen we onderzoek doen naar een warmteleverancier en ingrijpen als een leverancier teveel winst maakt. En of zijn tarieven onredelijk hoog zijn.

Nieuwe warmtewet

Wij willen dat de warmtetarieven niet meer aan de gasprijzen zijn gekoppeld. Wij willen de tarieven berekenen op basis van de kosten die de warmteleveranciers maken om de warmte op te wekken. Hiervoor moet de wet wijzigen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) maakt nu een nieuwe Warmtewet (Wet Collectieve Warmtevoorziening).

Ik ben het niet eens met de wet of de regels. Wat kan ik doen?

Bent u het niet eens met een wet of met regels waar wij toezicht op houden? Of waar wij ons aan moeten houden? De Tweede en Eerste Kamer hebben deze wetten en regels goedgekeurd. Daardoor kunnen ze niet zomaar worden aangepast. Wel kunt u uw mening laten horen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.