Hoeveel betaal ik voor mijn warmte?

Ieder jaar berekent de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de maximale tarieven die de leveranciers voor warmte mogen vragen. In de wet staat dat de warmtetarieven aan de gasprijzen zijn gekoppeld. Gas is nu heel duur. Het gevolg is dat de warmtetarieven voor 2022 flink zijn gestegen. Deze warmtetarieven zijn maximale prijzen. Wij vragen warmteleveranciers om hun tarieven te verhogen alleen als het nodig is.

Let op: Deze prijzen zijn inclusief btw. De btw op warmte is 21%. Maar van 1 juli tot en met 31 december 2022 is de btw verlaagd naar 9%. Daarom hebben we de tarieven van 2022 in twee delen opgesplitst. De verlaging van de btw is één van de maatregelen van de overheid om de hoge energieprijzen te verlagen.

Warmtetarieven 2022

In 2022 betaalt u voor ieder Gigajoule (GJ) die u gebruikt:

 • maximaal 53,95 euro (januari – juni 2022)
 • maximaal 48,60 euro (juli – december 2022)

Daarnaast betaalt u ieder jaar vaste kosten voor uw warmte. In 2022 betaalt u voor:

 • het meten van het verbruik (meettarief) maximaal 26,11 euro.
  • van januari tot en met juni 2022 betaalt u maximaal 13,74 euro
  • van juli tot en met december 2022 betaalt u maximaal 12,37 euro
 • verwarming en warm kraanwater maximaal 470,06 euro
  • van januari tot en met juni 2022 betaalt u maximaal 247,29
  • van juli tot en met december 2022 betaalt u maximaal 222,76
 • alleen verwarming maximaal 235,03 euro
  • van januari tot en met juni betaalt u maximaal 123,65 euro
  • van juli tot en met december betaalt u maximaal 111,38 euro
 • lauw kraanwater maximaal 255,83 euro
  • van januari tot en met juni betaalt u maximaal 134,59 euro
  • van juli tot en met december betaalt u maximaal 121,24 euro
 • warm kraanwater maximaal 235,03 euro
  • van januari tot en met juni betaalt u maximaal 123,65
  • van juli tot en met december betaalt u maximaal 111,38 euro
 • koude maximaal 232,07 euro
  • van januari tot en met juni betaalt u maximaal 122,09 euro
  • van juli tot en met december betaalt u maximaal 109,98 euro

Op uw warmterekening heet het warm kraanwater misschien tapwater.

Wilt u weten welk maximumtarief voor u geldt? Of hebt u koude? Ga naar onze Warmtetarieven Checker .

Hoeveel kost een nieuwe aansluiting op het warmtenetwerk?

Tot en met 25 meter betaalt u maximaal 4.959,14 euro voor een nieuwe aansluiting. Is de afstand langer dan 25 meter? Dan betaalt u maximaal 224,49 euro voor iedere extra meter.

Wilt u van de warmte of koude af?

Afsluiting van de warmte kost u maximaal 2.893,67 euro. Als u voor 2 jaar of korter van de warmte af wilt, dan betaalt u maximaal 290,16 euro. Van de koude af? Dan betaalt u maximaal 290,16 euro.

Alle prijzen zijn inclusief btw en gelden voor alle individuele aansluitingen tot en met 100 kW.

Dit zijn maximale prijzen. De warmteleveranciers mogen u een goedkoper tarief aanbieden.

Waarom is de warmte veel duurder dan vorig jaar?

In de wet staat dat wij de gasprijzen moeten opnemen in onze berekeningen. De warmtetarieven zijn dus gekoppeld aan de gasprijzen. Gas is nu veel duurder dan 1 jaar geleden. Daarom zijn de maximale warmtetarieven flink gestegen. Warmte wordt vaak met gas en elektriciteit opgewekt. Door de hoge prijzen maken de warmteleveranciers hogere kosten. Wilt u meer weten over hoe wij de warmtetarieven vaststellen? En wat onze rol als toezichthouder is? Ga dan naar onze pagina: Hoe stelt de ACM de warmtetarieven vast?

Ik kan deze hoge prijzen niet betalen. En nu?

De overheid verlaagt de energiebelasting voor het jaar 2022. Ook mkb-bedrijven kunnen hiervoor in aanmerking komen. Ga naar de website van de Rijksoverheid  voor meer informatie over deze compensatie.

Hebt u problemen om de energierekening te betalen? Kom snel in actie en voorkom dat u van warmte wordt afgesloten:

Wat doen jullie om de warmte zo goedkoop mogelijk te houden?

De wet zegt hoe wij de maximale warmtetarieven precies moeten berekenen. Wij kunnen de tarieven niet verlagen. Maar deze tarieven zijn maximale prijzen. De warmteleveranciers mogen dus wel minder geld rekenen voor hun warmte. Ondanks de vergoeding van de overheid  kunnen huishoudens in financiële problemen komen. Daarom vragen wij de warmteleveranciers om hun tarieven te verhogen alleen als dat nodig is. Bijvoorbeeld omdat hun eigen kosten door de hoge gasprijs ook zijn gestegen. Hebben de hoge gasprijzen heel veel invloed op de kosten van de warmteleverancier? Alleen dan kan de warmteleverancier de tarieven verhogen tot uiterlijk het maximum. Wij vinden het belangrijk dat de leveranciers tegen hun klanten duidelijk en open zijn over hun tarieven.

Wij vragen ook extra informatie op bij de warmteleveranciers. Wij willen weten hoe zij de warmtetarieven voor 2022 vaststellen. Op basis van hun gegevens kunnen wij beslissen om een onderzoek te starten. Wij bekijken dan of de winst van de warmteleveranciers redelijk is. Zij mogen deze verhoging van de tarieven niet misbruiken om meer winst te maken.

Wij controleren de gemiddelde winst van de warmteleveranciers. Eens per 2 jaar brengen wij hiervan verslag uit in de Rendementsmonitor. Uit de gegevens over de jaren 2019 en 2020 blijkt dat de winst van de warmteleveranciers is gedaald. Veel warmteleveranciers hebben geld uitgegeven aan de uitbreiding van hun warmtenetten. Wij mogen ingrijpen als een warmteleverancier te veel winst maakt. Op dit moment onderzoeken wij wanneer de winst van een warmteleverancier redelijk is. Wij betrekken hierbij warmteleveranciers en vertegenwoordigers van warmteklanten. Wij kunnen verder onderzoeken of een warmteleverancier misbruik maakt van zijn machtspositie. En of zijn tarieven onredelijk hoog zijn.

Nieuwe warmtewet

Wij willen dat de warmtetarieven niet meer aan de gasprijzen zijn gekoppeld. Wij willen de tarieven berekenen op basis van de kosten die de warmteleveranciers maken om de warmte op te wekken. Hiervoor moet de wet wijzigen. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) maakt nu een nieuwe warmtewet (Wet Collectieve Warmtevoorziening). In deze nieuwe wet is de koppeling van de warmtetarieven met het gas verdwenen. Maar zo ver is het nog niet. Het zal enige tijd duren totdat wij de warmtetarieven op basis van de kosten van de warmteleveranciers mogen berekenen.

Ik ben het niet eens met de wet of de regels. Wat kan ik doen?

Bent u het niet eens met een wet of met regels waar wij toezicht op houden? Of waar wij ons aan moeten houden? De Tweede en Eerste Kamer hebben deze wetten en regels goedgekeurd. Daardoor kunnen ze niet zomaar worden aangepast. Wel kunt u uw mening laten horen bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.