Warmte: informatie voor zakelijke afnemers

Hoeveel betaal ik voor mijn warmte?

Sommige tarieven bij de levering van warmte zijn vastgesteld. Zij mogen dus niet hoger zijn dan een maximumtarief. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt deze tarieven aan het eind van ieder jaar. Andere tarieven zijn vrij. Deze moeten wel redelijk zijn.

Bent u een zakelijke klant van blokverwarming of stadsverwarming? En hebt u een aansluiting kleiner dan 100 kilowatt? U betaalt maximumtarieven voor de levering van warmte en het meten van warmte. Wilt u een nieuwe aansluiting op uw bestaande warmtenet? Dan betaalt u eenmalig een aansluitbijdrage. De ACM bepaalt hoeveel dit maximaal is.

Vanaf 2020 mag een leverancier ook een aansluitbijdrage vragen voor een aansluiting op een nieuw warmtenet. Ook gaan er maximumtarieven gelden voor de levering van koude (koeling) in een warmtenet en voor warmte van lagere temperaturen. Gaat u een zogenaamde afleverset  gebruiken? Of zegt u een aansluiting op? Ook hiervoor gelden vanaf 2020 maximumtarieven.

Voor de levering van warmte geldt een maximaal tarief dat bestaat uit een vast bedrag en een bedrag per geleverde gigajoule (GJ) aan warmte. Uw warmteleverancier mag niet meer in rekening brengen dan de maximale tarieven. Een lagere prijs mag wel. Bekijk hier de huidige maximumtarieven.

Prijs (euro incl. btw) 2017 2018 2019
Maximumprijs 299,16 + 22,69 per GJ 309,52 + 24,05 per GJ 318,95 + 28,47 per GJ
Meettarief 25,02 25,36 25,98
Eenmalige aansluitbijdrage tot en met 25 meter 1.011,73 1.037,78 1.038,89
Eenmalige aansluitbijdrage per meter langer dan 25 meter 32,27 33,77 33,91


Meer over deze tarieven leest u in het Besluit maximumprijs levering warmte 2019.

Let op: deze tarieven gelden voor kleinzakelijke aansluitingen van maximaal 100 kilowatt. Bent u een (zakelijke) klant van warmte en is uw aansluiting groter dan 100 kilowatt? Dan moet u zelf over de prijs en de voorwaarden voor warmte onderhandelen. En kunt u advies inwinnen bij een gespecialiseerd jurist.

Komt u er niet uit met uw warmteleverancier?

Houdt uw warmteleverancier zich niet aan de regels? En gaat het om regels waarop de ACM toezicht houdt? Alle informatie kan ons helpen een overtreding op te sporen. Neem dus vooral contact met ons op.

U kunt ook contact opnemen met de Geschillencommissie Energie Zakelijk of Warmtelevering Zakelijk. De Geschillencommissie beslist bij een meningsverschil wie er gelijk heeft. Neemt de commissie een besluit, dan moeten uw warmteleverancier en u zich hieraan houden.

Let op: bent u een zakelijk verbruiker van Warmte met een aansluiting groter dan 100 Kw? Neem dan contact op met een gespecialiseerd jurist.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.