Hoeveel betaal ik voor mijn warmte?

De meeste tarieven bij de levering van warmte zijn vastgesteld. Zij mogen dus niet hoger zijn dan een maximumtarief. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt deze tarieven aan het eind van ieder jaar. Andere tarieven zijn vrij. Deze moeten wel redelijk zijn.

Bent u een zakelijke klant van blokverwarming of stadsverwarming? En hebt u een aansluiting kleiner dan 100 kilowatt? Dan betaalt u maximumtarieven voor de levering van warmte en het meten van warmte. Het leveringstarief voor warmte bestaat uit een vast bedrag en een bedrag per geleverde gigajoule (GJ) aan warmte.

Ook betaalt u een maximumtarief voor het gebruik van de afleverset. Wilt u een nieuwe aansluiting op een warmtenet? Dan betaalt u eenmalig een aansluitbijdrage. Wilt u de aansluiting opzeggen? Ook daarvoor geldt een maximumtarief.

Verder zijn er maximumtarieven voor de levering van koude (koeling) in een warmtenet en voor warmte van lagere temperaturen.

Bekijk hier de maximumtarieven voor 2021.

Prijs (euro incl. btw)  
Vast bedrag per jaar 478,60 (ruimteverwarming + warm tapwater)
239,30 (alleen ruimteverwarming)
262,86 (lauw water)
239,30 (alleen warm tapwater)
238,45 (koude/koeling in warmte/koudeopslagsysteem)
Prijs per GJ 25,51
Meettarief per jaar 26,83
Aansluitbijdrage t/m 25 meter 4.878,04
Aansluitbijdrage per meter langer dan 25 meter 219,68
Afsluitbijdrage warmte 277,88 (tijdelijk) / 3.199,62 (definitief)
Afsluitbijdrage koude (koeling) 277,88

 

Deze maximumtarieven zijn voor standaardaansluitingen tot en met 100 kW. Meer over deze tarieven leest u in het Tarievenbesluit warmteleveranciers 2021.

Let op: deze tarieven gelden voor kleinzakelijke aansluitingen tot maximaal 100 kilowatt. Bent u een (zakelijke) klant van warmte en is uw aansluiting groter dan 100 kilowatt? Dan moet u zelf over de prijs en de voorwaarden voor warmte onderhandelen. En kunt u advies inwinnen bij een gespecialiseerd jurist.

Komt u er niet uit met uw warmteleverancier?

Houdt uw warmteleverancier zich niet aan de regels? En gaat het om regels waarop de ACM toezicht houdt? Alle informatie kan ons helpen een overtreding op te sporen. Neem dus vooral contact met ons op.

U kunt ook contact opnemen met de Geschillencommissie Energie Zakelijk of Warmtelevering Zakelijk. De Geschillencommissie beslist bij een meningsverschil wie er gelijk heeft. Neemt de commissie een besluit, dan moeten uw warmteleverancier en u zich hieraan houden.

Let op: bent u een zakelijk verbruiker van Warmte met een aansluiting groter dan 100 Kw? Neem dan contact op met een gespecialiseerd jurist.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.