Kruimelpad

Besluit

Beslissing op bezwaar WACC-besluit Loodswezen 2020-2022

06-01-2020

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) handhaaft in deze beslissing op bezwaar de vermogenskostenvoet voor het Loodswezen voor de periode 2020-2022 op 4,6%.

Dit naar aanleiding van het bezwaar van het Loodswezen tegen het WACC-besluit van 30 juli 2019. Tegen deze beslissing op bezwaar van ACM kan binnen zes weken beroep worden aangetekend bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Toelichting

Met het vaststellen van de WACC (weighted average cost of capital, vermogenskostenvoet) bepaalt ACM het bedrag aan vermogenskosten dat in de tarieven (loodsgelden) wordt verwerkt. De vermogenskosten zijn het vereiste rendement op investeringen van het loodswezen zoals investeringen in loodsvaartuigen.

 

Zie ook