Kruimelpad

Besluit

WACC-besluit Loodswezen 2020 - 2022

06-08-2019

Wat heeft ACM besloten?

ACM heeft een besluit genomen waarin de vergoeding voor vermogenskosten (WACC) voor de jaren 2020 tot en met 2022 voor het Loodswezen is vastgesteld op 4,6%.

Wat is er veranderd?

In de nu lopende periode bedraagt de vergoeding voor vermogenskosten 6,3%. De verlaging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de daling van de rentestand.

ACM heeft het Loodswezen en de gebruikers geconsulteerd over het voorgenomen besluit. Hierop heeft de ACM één zienswijze ontvangen. De ingebrachte zienswijze heeft geleid tot enkele aanpassingen in de berekening.

Achtergrond

Met het vaststellen van de WACC bepaalt ACM het bedrag aan vermogenskosten dat in de tarieven wordt verwerkt. Voorbeelden van deze vermogenskosten zijn investeringen van het Loodswezen in schepen, zoals loodsvaartuigen.