Kruimelpad

Besluit

Beschikking variabel tarief elektriciteit 1 juli 2020 Saba (Caribisch Nederland)

30-06-2020

De ACM past het variabele gebruikstarief voor elektriciteit op Saba aan per 1 juli 2020. Het variabele gebruikstarief is het bedrag dat klanten maximaal betalen voor elke kWh die ze verbruiken. Dit bedrag stelt de ACM jaarlijks vast per 1 januari. De ACM kan dat tarief tussentijds per 1 juli nog aanpassen als gevolg van gewijzigde brandstofprijzen. De ACM heeft in 2020 van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.