Kruimelpad

Besluit

Beschikking productieprijzen elektriciteit 2019 Saba (Caribisch Nederland)

19-12-2018

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt jaarlijks de productieprijzen voor elektriciteit in Caribisch Nederland vast. De ACM publiceert de beschikking voor de vaststelling van de productieprijs van elektriciteit voor producent Saba Electric Company N.V. voor 2019.