Kruimelpad

Besluit

Beschikking productieprijzen drinkwater 2019 Bonaire WEB (Caribisch Nederland)

19-12-2018

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt jaarlijks de productieprijzen voor elektriciteit en drinkwater in Caribisch Nederland vast. De ACM publiceert de beschikking voor de vaststelling van de productieprijs van drinkwater voor producent Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) voor 2019.