Kruimelpad

Beschikking productieprijs elektriciteit 2021 Bonaire WEB (Caribisch Nederland)

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt jaarlijks de maximale productieprijzen voor elektriciteit en drinkwater in Caribisch Nederland vast. De ACM publiceert de beschikking tot vaststelling van de productieprijs van elektriciteit voor producent Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) voor 2021.