Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

AVR wil AEB overnemen (concentratiemelding)

Harbour B.V. (AVR) wil AEB Holding N.V. overnemen. De bedrijven hebben op 3 januari 2022 de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

AVR is een afvalverwerkingsbedrijf en zij exploiteert twee afvalverbrandingsinstallaties voor huishoudelijk en bedrijfsafval (in Rozenburg en Duiven), twee biomassaverbrandingsinstallaties (een thermische conversie-installatie in Duiven en een biomassa-energiecentrale in Rozenburg), een thermische verwerkingsinstallatie voor industrieel afvalwater, een scheidingsinstallatie en vier afvaloverslagstations. De voornaamste activiteiten van AVR zijn afvalscheiding, verbranding van brandbaar restafval, verbranding van biomassa, verwerking van industrieel afvalwater, en energievoorziening en -distributie.

AEB is een afvalverwerkingsbedrijf, waarvan 100% van de aandelen wordt gehouden door de gemeente Amsterdam. AEB exploiteert in het havengebied van Amsterdam twee verbrandingsinstallaties, een scheidingsinstallatie en een biomassa-energiecentrale. De voornaamste activiteiten van AEB zijn afvalscheiding, verbranding van brandbaar restafval, verbranding van biomassa, en energievoorziening en -distributie.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355