Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Nader onderzoek nodig naar overname afvalverwerker AEB door AVR

Er is nader onderzoek nodig naar de overname van het Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB) door AVR Afvalverwerking (AVR). Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de overname kan leiden tot onder meer hogere prijzen voor afvalverwerking. Het vervolgonderzoek richt zich op de gevolgen voor de verwerking van huishoudelijk afval, bedrijfsafval en licht verontreinigd afval.

Beide afvalverwerkers scheiden afval en verwerken verschillende soorten afval en biomassa. Met de verbranding van afval produceren AVR en AEB elektriciteit en warmte voor bijvoorbeeld stadsverwarming. Beide partijen zijn vooral actief in het westen van Nederland.

Waarover is nader onderzoek nodig?

AVR en AEB verwerken grote hoeveelheden huishoudelijk en bedrijfsafval. Er zijn weinig andere concurrerende bedrijven in het westen van het land. Deze concurrenten zijn bovendien een stuk kleiner dan AVR en AEB en kunnen vanwege de kleinere capaciteit er niet makkelijk nieuwe klanten bij hebben.

Ook hebben beide partijen scheidingsinstallaties waar bruikbare grondstoffen uit het afval gehaald worden vóórdat het afval wordt verbrand. Andere afvalverwerkers met scheidingsinstallaties zitten vol of liggen verder weg. Klanten van AEB en AVR, zoals gemeenten en bedrijven, hebben daarom op het eerste gezicht niet een volwaardig alternatief als AVR en AEB na de overname zouden besluiten hun prijzen te verhogen.
De overname leidt mogelijk niet allen tot hogere prijzen, maar ook tot minder kwaliteit en minder innovatie omdat de concurrentie vermindert. Het kan ook leiden tot een minder sterke prikkel om te investeren in duurzaamheid.

Op het gebied van licht verontreinigd afval blijft er na de overname in Nederland één concurrent van enige omvang over, maar die zit vol. Daardoor zijn er in Nederland geen uitwijkmogelijkheden voor bedrijven en overheden om dit soort afval te laten verwerken. Het wegvallen van concurrentie door de overname kan ook hier leiden tot hogere prijzen.

Hoe nu verder?

Als de bedrijven de overname willen doorzetten, moeten ze een vergunning aanvragen bij de ACM. Daarna gaat de ACM verder met haar onderzoek. Het onderzoek spitst zich toe op de markt voor de verwerking van huishoudelijk- en bedrijfsafval in het westen van Nederland. Daarnaast wordt de markt voor de verwerking van licht verontreinigd gevaarlijk afval in Nederland onder de loep genomen. Voor de onderzoeken gaat de ACM onder andere data analyseren van aanbestedingen in de afvalverwerkingsmarkt, interne documenten opvragen en spreken met concurrenten en afnemers.

Wat doet de ACM bij overnames?

Het is bij elke overname de vraag of direct na de transactie en in de daarop volgende jaren nog voldoende concurrentie overblijft. Concurrentie zorgt ervoor dat een product of dienst voor een goede prijs en kwaliteit op de markt is en dat innovatie wordt gestimuleerd. Daarom beoordeelt de ACM vooraf of een bedrijf een ander bedrijf mag overnemen. De ACM gaat na of de markten goed blijven werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst.