Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Afwijzingsbesluit warmtevergunning Mijnwater Energy

De Autoriteit Consument &Markt (ACM) heeft de aanvraag van Mijnwater Energy B.V om warmte te leveren aan consumenten en kleinzakelijke gebruikers afgewezen.

Mijnwater Energy B.V. had op 22 december 2020 een aanvraag voor een vergunning tot het leveren van warmte ingediend bij de ACM, waarna de ACM diverse malen om aanvullende informatie heeft verzocht. Omdat Mijnwater Energy B.V. naar het oordeel van de ACM onvoldoende heeft aangetoond dat het bedrijf beschikt over de vereiste organisatorische en technische kwaliteiten om op een betrouwbare manier warmte te leveren aan gebruikers heeft de ACM de aanvraag op 1 maart 2022 afgewezen.

Warmteleveranciers die stadsverwarming of blokverwarming willen leveren aan consumenten en kleinzakelijke gebruikers moeten hiervoor een vergunning hebben van de ACM. De ACM toetst of warmteleveranciers beschikken over de vereiste organisatorische en technische kwaliteiten om betrouwbare levering van warmte aan consumenten en kleinzakelijke gebruikers te garanderen.

 

 

Documenten

Openbaar besluit aanvraag warmtevergunning Mijnwater (PDF - 100.23 KB)
 

Zie ook