Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Meer notarissen mogen erfpachtakten in Amsterdam afsluiten

De gemeente Amsterdam gaat meer notarissen de mogelijkheid geven om Amsterdamse erfpachtakten te passeren. Daarmee neemt de gemeente Amsterdam mogelijke concurrentieproblemen weg.

De gemeente Amsterdam had voor het passeren van erfpachtakten voor de overstap van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht en voor de afkoop van erfpacht alleen notarissen uit Amsterdam en omgeving aangewezen. Andere notarissen mochten dat niet doen. Dat beperkte de keuze van Amsterdammers om een notaris te kiezen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kreeg hierover meldingen en concludeerde dat deze beperking in strijd zou kunnen zijn met de mededingingsregels.

Martijn Snoep bestuursvoorzitter van de ACM: ”Wij zijn tevreden dat de gemeente Amsterdam heeft toegezegd dat ook andere notarissen straks deze akten kunnen passeren. Hierdoor krijgen Amsterdammers een grotere keuze. Dit geeft andere notarissen ook een kans om dit werk te doen en vergroot daardoor de concurrentie onder notarissen. Dat levert een extra prikkel op om de prijzen te verlagen en het niveau van de service te verhogen.”

Wat is er aan de hand?

De gemeente Amsterdam heeft een overstapregeling ingevoerd voor de erfpacht. Erfpacht is een soort ‘huur’ van de grond waarop een koopwoning staat. Amsterdammers kunnen overstappen van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht of de erfpacht afkopen. Tot begin dit jaar konden Amsterdammers gebruik maken van een speciale regeling met gunstige voorwaarden. Dat hebben veel Amsterdammers gedaan. Amsterdammers die overstappen naar eeuwigdurende erfpacht of de erfpacht afkopen, moeten bij de notaris een akte laten passeren. De gemeente Amsterdam had bepaald dat deze akten alleen konden worden gepasseerd bij notarissen uit Amsterdam en omgeving.

Meer notarissen mogen erfpachtakten passeren

De ACM heeft een aantal gesprekken gevoerd met de gemeente Amsterdam. Daaruit bleek dat de gemeente met het aanwijzen van notarissen de kwaliteit, kennis en ervaring met het Amsterdamse erfpachtrecht in de erfpachtakten wil waarborgen. De ACM heeft gewezen op het gebruik van modelcontracten en op de voorschriften van de beroepsvereniging van notarissen die de kwaliteit borgen. De gemeente Amsterdam heeft daarop toegezegd dat ook andere notarissen erfpachtakten mogen passeren als deze notarissen daar om vragen en aan de criteria van de gemeente Amsterdam voldoen. De ACM volgt nog het opstellen van deze criteria. De gemeente zal de toezegging zo spoedig mogelijk vastleggen in een besluit.

Handhaving van de concurrentieregels

De ACM wil markten goed laten werken voor mensen en bedrijven. Ze handhaaft op verschillende manieren de concurrentieregels. In dit geval wees de ACM op mogelijke risico’s voor de concurrentie en werd het probleem in goed overleg snel opgelost. Er is geen nader onderzoek nodig.