Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Advies gebruiksbeperking radiofrequenties

De ACM adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het maximale aantal frequentievergunningen waarover een radio-omroep mag beschikken niet verder uit te breiden.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de ACM gevraagd om advies in het kader van een voorgenomen wijziging van de Telecommunicatiewet. Het ministerie vraagt de ACM onder meer of de gebruiksbeperking moet worden aangepast. Momenteel mag een commerciƫle radiozender over maximaal vier landelijke frequentievergunningen beschikken. Daarmee kan hij vier radiozenders uitzenden.

In het advies geeft de ACM haar visie op de markten voor radio (de radioluistermarkt en de radioadvertentiemarkt) en de concurrentiesituatie op die markten. De ACM adviseert om het toegestane maximumbezit niet verder uit te breiden.

 

Documenten

Advies gebruiksbeperking radiofrequenties (PDF - 502.93 KB)