Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM: zzp’ers kunnen vaker gezamenlijk afspraken maken over tarieven

Update: februari 2023 De ACM heeft een aangepaste leidraad gepubliceerd: Leidraad tariefafspraken zzp’ers

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kunnen in sommige gevallen gezamenlijk afspraken maken over hun tarief. Dat kan bijvoorbeeld om op het bestaansminimum te komen. Maar ook zzp’ers die zij-aan-zij werken met werknemers in hun sector mogen tariefafspraken maken. Deze situaties staan beschreven in de definitieve ‘Leidraad tariefafspraken zzp’ers’ van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Verschillende partijen hebben afgelopen zomer gereageerd op de concept-Leidraad. Naar aanleiding van de reacties is de Leidraad op een paar punten aangepast en verduidelijkt. De Leidraad geldt bijvoorbeeld ook voor zzp’ers die met hun arbeid “werken tot stand brengen”, zoals fotografen of kunstenaars.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: “In onze economie werken meer dan een miljoen zzp’ers. We maken duidelijk dat zzp’ers die zij-aan-zij werken met werknemers bijvoorbeeld onder cao-afspraken kunnen worden gebracht. En zzp’ers mogen nu al, vooruitlopend op wettelijke regels, onderling afspraken maken om op het bestaansminimum te komen.”

Er zijn twee belangrijke situaties waar zzp’ers tariefafspraken mogen maken.

Zzp’ers die “zij-aan-zij” werken met werknemers mogen tariefafspraken maken

Zzp’ers die “zij-aan-zij” werken met werknemers in het bedrijf of sector, zijn voor dat werk geen “onderneming” in de zin van de Mededingingswet. Dus als zzp’ers in de dagelijkse gang van zaken niet te onderscheiden zijn van werknemers in die sector, dan mogen zij gezamenlijk onderhandelen over tarieven. Dat mag ook in het kader van een cao. Deze situatie geldt dus niet alleen voor afspraken om op het bestaansminimum te komen.

Zzp’ers kunnen onderhandelen over een tarief om op het bestaansminimum te komen

Het kabinet wil in 2021 een wettelijk minimumtarief voor zzp’ers van 16 euro per uur invoeren. Het kabinet wil zo zzp’ers beschermen tegen armoede en voorkomen dat zij tegen een te laag tarief ingehuurd worden. Ook voorkomt het dat opdrachtgevers alleen vanwege lagere kosten zelfstandigen inhuurt. Dat leidt tot sociale dumping.

De ACM zal tot de invoering van het wettelijk minimumtarief geen boetes opleggen bij afspraken tussen zzp’ers om dit minimumtarief nu al te realiseren.

Update juli 2020

Het kabinet heeft in juni 2020 het voornemen ingetrokken om een wettelijk minimumtarief voor zzp’ers vast te leggen. Daarom is de leidraad geactualiseerd. De ACM maakt duidelijk dat zij geen boetes zal opleggen als zzp’ers onderling afspraken maken over tarieven om het bestaansminimum te waarborgen.

Zie ook