Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM: zero-ratingdiensten niet toegestaan onder de Open Internet Verordening

Zero-ratingdiensten – waarbij de provider dataverkeer van bepaalde typen content of applicaties niet in rekening brengt ¬– zijn niet toegestaan als daarbij onderscheid gemaakt wordt op basis van type of categorieën dataverkeer. De Europese richtsnoeren voor de Open Internet Verordening moesten op dit punt worden aangepast naar aanleiding van uitspraken van het Europees Hof in Duitse zaken over zero-rating. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in het vandaag gepubliceerde Jaarverslag Netneutraliteit.

Inmiddels zijn de aangepaste richtsnoeren gepubliceerd op de website van BEREC, het overlegorgaan van de Europese telecomtoezichthouders. De ACM, die dit jaar voorzitter is van BEREC, heeft het afgelopen jaar meegewerkt aan de herziening van de richtsnoeren voor open internet. Deze hanteert de ACM bij het toezicht op de naleving van de regels voor open internet.

Netneutraliteit

In Europa moeten internetaanbieders internetverkeer zonder discriminatie behandelen, dus ze moeten al het internetverkeer op dezelfde manier behandelen. Zo kan het internet zich vrij en onafhankelijk blijven ontwikkelen. Dit heet netneutraliteit en is vastgelegd in de Open Internet Verordening. Dat betekent bijvoorbeeld: geen internetverkeer blokkeren en niet onnodig beperken. Bij het gebruik van zero-ratingdiensten wordt een bepaald soort internetverkeer, bijvoorbeeld voor video- of muziekstreaming-apps, niet in rekening gebracht. Dat is volgens het Hof discriminatie en daarom in strijd met de Open Internet Verordening.

Vrije modemkeuze

Een ander onderdeel van netneutraliteit is dat consumenten een eigen modem of router moeten kunnen aansluiten op hun internetverbinding. De ACM heeft in juni een last onder dwangsom opgelegd aan Ziggo, omdat Ziggo niet overal voldeed aan de regels voor vrije modemkeuze die op 28 januari zijn ingegaan. Inmiddels kunnen alle klanten van Ziggo een eigen modem of router aansluiten, zo heeft Ziggo laten weten. De ACM gaat er vooralsnog vanuit dat de opgelegde last onder dwangsom niet ingevorderd hoeft te worden, maar blijft de komende tijd monitoren of er meldingen/klachten zijn van eindgebruikers.

Nieuwe ontwikkelingen

Internetaanbieders kunnen in bepaalde situaties, zoals bij innovatieve diensten, vragen hebben over hoe de Open Internet Verordening daarop van toepassing is. De ACM staat daarom open voor dergelijke vragen. Daarnaast bespreekt de ACM naar verwachting later dit jaar met marktpartijen de ontwikkelingen binnen de telecomsector en de rol daarbij van netneutraliteit.

Iedereen kan signalen over netneutraliteit bij de ACM indienen. Dat kan telefonisch, schriftelijk of via social media. Waar nodig zal de ACM actie ondernemen.