Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM vraagt bij wetgever aandacht voor problemen oudere warmte-koude opslagsystemen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vraagt in een brief aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aandacht voor de problemen van bewoners die zijn aangesloten op oudere warmte-koude opslagsystemen (WKO-systemen). De ACM heeft de afgelopen maanden een aantal acties opgezet om te zorgen dat de klachten van bewoners worden aangepakt. Daarbij heeft de ACM geconstateerd dat om de problemen op te lossen, naast ingrijpen door de ACM ook wetswijzigingen nodig zijn. Daarom doet de ACM in de brief een aantal suggesties om de wetgeving ter bescherming van bewoners die zijn aangesloten op een warmtenet aan te scherpen.

De ACM heeft de afgelopen maanden uitvoerig gesproken met bewoners van huizen in de wijken Weideveld in Bodegraven, Passewaaij in Tiel, De Beljaart in Dongen en Transvaalwijk in Den Haag. Deze bewoners hebben al lange tijd grote (technische) problemen met de geleverde warmte van WKO-systemen die in de periode 2005-2010 zijn aangelegd. Bij sommige bewoners komt regelmatig te heet of te koud water uit hun douche en anderen geven aan dat zij zonder ruimteverwarming zitten zodra de temperatuur onder het vriespunt zakt. Ook zeggen bewoners geen compensatie voor storingen te ontvangen.

De ACM heeft de bedrijven om opheldering gevraagd en hen opgeroepen bewoners actief bij het oplossen van problemen te betrekken. De ACM gaat de verbeterplannen van bedrijven nu bestuderen en besluit vervolgens of verscherpt toezicht of handhaving nodig is. Ook gaat de ACM onderzoek doen naar oorzaken van storingen in WKO-systemen. De ACM kijkt ook hoe de nu geldende normen over betrouwbare levering en goede dienstverlening in de praktijk kunnen worden ingevuld.

De ACM loopt bij haar toezicht echter tegen verschillende problemen aan. Zo is in de wet niet duidelijk vastgelegd wanneer er nu wel of geen sprake is van betrouwbare levering, waardoor de ACM hier niet of maar moeilijk op kan handhaven. Ook zijn warmtebedrijven niet verplicht om een actuele storingsregistratie bij te houden en korte onderbrekingen in de warmte-aanvoer als storingen te registreren. Hierdoor krijgt de ACM op basis van de wet te weinig informatie van warmteleveranciers om goed toezicht te houden op leveringszekerheid. Warmtebedrijven hoeven daarnaast niet te compenseren voor korte onderbrekingen, ook niet wanneer deze regelmatig plaatsvinden.

De ACM doet in de brief aan EZK daarom een aantal aanbevelingen voor aanscherping van wet- en regelgeving om zo problemen voor handhaving weg te nemen. Het ministerie kan deze aanbevelingen gebruiken bij de voorbereiding van het wetsvoorstel Wet Collectieve Warmtevoorziening of doorvoeren in de huidige Warmtewet.