Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM stimuleert netbeheerders slimmer gebruik te maken van bestaande netten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt met het codebesluit congestiemanagement netbeheerders in staat slimmer gebruik te maken van bestaande elektriciteitsnetten. Zo ontstaat er meer ruimte op het net en hoeft in gebieden met congestie niet altijd meer gewacht te worden met het aansluiten van bijvoorbeeld wind- en zonneparken totdat alle werkzaamheden voor het verzwaren van het net uitgevoerd zijn.

ACM-bestuurslid Manon Leijten: “Het probleem van transportschaarste wordt steeds nijpender en om dit probleem op te lossen moet het elektriciteitsnet op veel plaatsen worden verzwaard. Omdat er nog wel jaren overheen kunnen gaan totdat alle benodigde verzwaringen zijn uitgevoerd, moeten we er in de tussentijd alles aan doen om de bestaande netten zo slim mogelijk te gebruiken. Zo zorgen we er samen voor dat de energietransitie sneller kan gaan.”

Door verduurzaming van de industrie wordt er steeds meer elektriciteit gebruikt en ook in woonwijken hebben steeds meer mensen zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto’s. Om aan alle vraag naar duurzame energie te voldoen moeten er ook steeds meer zonne- en windparken aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Op veel plaatsen kunnen netbeheerders de grote vraag aan transportcapaciteit nu al niet aan. Vanwege onder andere personeelsschaarste en lange vergunningprocedures kunnen niet alle benodigde verzwaringen op tijd worden doorgevoerd. Uit de toets van de investeringsplannen van netbeheerders door de ACM is gebleken dat het tekort aan transportcapaciteit nog wel vijf tot tien jaar zal aanhouden. Daarom vindt de ACM het belangrijk dat netbeheerders de bestaande capaciteit zo slim mogelijk gebruiken, bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van congestiemanagement.

Congestiemanagement houdt in dat producenten of afnemers van elektriciteit helpen het net minder te belasten door wanneer er op piekmomenten te weinig capaciteit is, de invoeding of afname tijdelijk te verminderen. Daarvoor ontvangen producenten en afnemers dan een vergoeding van de netbeheerders. In het codebesluit is geregeld dat netbeheerders - binnen de gestelde financiële en technische grenzen - altijd congestiemanagement moeten toepassen. De ACM heeft het ontwerpbesluit van het codebesluit in 2021 gepubliceerd en heeft toen veel reacties ontvangen. Deze reacties heeft de ACM gebruikt om het codebesluit verder te verbeteren. Netbeheerders krijgen 6 maanden de tijd om de benodigde voorbereidingen te treffen, zodat ze nog dit jaar congestiemanagement op basis van de nieuwe regels toe kunnen passen.

 

Zie ook