Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM geen sta-in-de weg bij experimenten met duurzame energie als consumenten worden beschermd

Consumenten kunnen de komende jaren steeds vaker te maken krijgen met pilots waarbij nieuwe duurzame energiebronnen in de praktijk worden getest. Een voorbeeld daarvan is het gebruik van waterstof voor het verwarmen van huizen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt het belangrijk dat ervaring kan worden opgedaan met het gebruik van waterstof. Daarom maakt de ACM dit soort experimenten graag mogelijk. Tegelijkertijd vindt de ACM het belangrijk dat de belangen voor consumenten, waaronder veiligheid, goed bewaakt én wettelijk gewaarborgd worden. Omdat netbeheerders een belangrijke rol spelen bij experimenten met waterstof roept de ACM het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op hun rol ook wettelijk te regelen.

De ACM doet de oproep aan het ministerie van EZK in het ‘Signaal 2021’ dat zij heeft aangeboden aan de minister van EZK, en op 3 juni 2021 publiceert. De ACM publiceert jaarlijks een dergelijk ‘Signaal’ met een oproep om wetgeving in te voeren of aan te passen.

ACM-bestuurslid Manon Leijten: “Om de energietransitie mogelijk te maken kunnen experimenten een belangrijke rol spelen. Daar wil de ACM ruimte voor geven. Dit moet wel gebeuren binnen duidelijke kaders, zodat consumentenbelangen en de veiligheid goed geborgd zijn. De ACM wil die kaders voor experimenten samen met andere betrokken partijen opstellen. Tegelijkertijd roepen wij het ministerie van EZK op om haast te maken met wetgeving zodat de belangen van consumenten en de rol van netbeheerders bij experimenten wettelijk geregeld zijn.”

Belangen van bewoners

Het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving staat nu nog in de kinderschoenen. De ACM constateert in het Signaal 2021 dat de belangen van bewoners van wijken of gebouwen waar geëxperimenteerd wordt met het gebruik van waterstof als vervanging van aardgas niet wettelijk geregeld zijn. Dat betekent dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) daarop nu geen toezicht kan houden en niet kan optreden als bijvoorbeeld de leveringszekerheid onvoldoende verzekerd is. Ook is er door de wetgever geen toezichthouder aangewezen als het gaat om de veiligheid bij het leveren van waterstof aan consumenten. Daarom roept de ACM het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op om de belangen van consumenten, waaronder veiligheid, bij waterstofexperimenten in wetgeving te verankeren en een toezichthouder voor de veiligheid aan te wijzen. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben al specifieke expertise op het gebied van veilig gastransport in de gebouwde omgeving en hoge-druk-waterstoftransport.

Rol netbeheerders

De ACM wijst er ook op dat het voor netbeheerders nu wettelijk niet toegestaan is deel te nemen aan dit soort experimenten. Netbeheerders mogen alleen wettelijke taken uitvoeren (het beheer van het elektriciteit- en gasnet). Transport van waterstof valt daar nu niet onder. Dit kan een probleem zijn omdat de kennis en ervaring van netbeheerders wel nodig kunnen zijn bij dit soort experimenten. De ACM roept het ministerie van EZK daarom op de rol van netbeheerders ook wettelijk te regelen. Omdat het voor de energietransitie belangrijk is dat experimenten in de tussentijd wel kunnen doorgaan wil de ACM samen met andere betrokken partijen duidelijke voorwaarden opstellen waaraan experimenten moeten voldoen.