Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM stelt f-factor vast voor incrementele-capaciteitsproject GTS

In het voorjaar van 2017 is Gasunie Transport Services B.V. in overleg met Duitse transmissiesysteembeheerders een incrementele-capaciteitsproject gestart op de grens van het TTF marktgebied en het marktgebied Gaspool. Dit project is gestart nadat een verplichte marktbevraging heeft uitgewezen dat er vraag is naar extra capaciteit op genoemde grens en de bestaande capaciteit dus uitgebreid moet worden.

De gevraagde incrementele capaciteit wordt alleen gebouwd als een zogeheten ‘economische test’ slaagt. Met deze test wordt gekeken of een vooraf bepaald gedeelte van de investeringskosten gedekt wordt door boekingen door netgebruikers. De zogenoemde f-factor bepaalt welk gedeelte van de investering precies gedekt moet zijn.

De Autoriteit Consument en Markt (de ACM) moet voor ieder aanbodniveau de f-factor vaststellen als een getal tussen de 0 en 1. Bij het vaststellen moeten diverse criteria in acht genomen worden. De ACM heeft voor ieder aanbodniveau de f-factor voor het incrementele-capaciteitsproject dat GTS in 2017 is gestart vastgesteld op 0,9. Dit betekent dat bijna alle investeringskosten gedekt moeten worden door boekingen.

 

Documenten

F-factorbesluit incrementele capaciteitsproject GTS 2017 (PDF - 183.3 KB)