Kruimelpad

Besluit

Besluit op bezwaar tegen f-factor incrementele-capaciteitsproject GTS

24-12-2018

De ACM verklaart het bezwaar van Vereniging Energie-Nederland tegen de vaststelling van de f-factor voor een incrementele-capaciteitsproject van Gasunie Transport Services B.V. niet-ontvankelijk en ongegrond.                    

Bij besluit van 30 augustus 2018 had ACM de f-factor vastgesteld voor verschillende aanbodniveaus voor een incrementele-capaciteitsproject dat GTS in 2017 is gestart. Dit project is gestart nadat een verplichte marktbevraging heeft uitgewezen dat er vraag is naar extra capaciteit op de grens van het TTF marktgebied en het marktgebied Gaspool.

Investeringen om te voldoen aan de gevraagde incrementele capaciteit worden alleen gedaan als een zogeheten ‘economische test’ slaagt. Met deze test wordt gekeken of een vooraf bepaald gedeelte van de investeringskosten gedekt wordt door boekingen door netgebruikers. De zogenoemde f-factor bepaalt welk gedeelte van de investering precies hierdoor gedekt moet zijn.

Energie-Nederland heeft bezwaar gemaakt tegen de f-factor die de ACM had vastgesteld. De ACM verklaart dat bezwaar niet-ontvankelijk, omdat Energie-Nederland een principieel bezwaar heeft tegen incrementele-capaciteitsprojecten. Een bezwaar is daarvoor niet bedoeld. Subsidiair verklaart de ACM het bezwaar van Energie-Nederland ongegrond, omdat de ACM verplicht is de f-factor vast te stellen. Er is geen ruimte voor de ACM om af te zien van het vaststellen van de f-factor.