Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM stelde water- en elektriciteitstarieven Bonaire 2020 juist vast

Het Gerecht in Eerste Aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft het beroep van Water en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) tegen de door de ACM vastgestelde productie- en distributieprijzen voor elektriciteit en drinkwater op Bonaire voor 2020 afgewezen.

Volgens WEB heeft de ACM bij het vaststellen van de tarieven voor het jaar 2020 een verkeerde methode gebruikt bij het bepalen van het redelijk rendement over het vreemd en eigen vermogen van WEB. Volgens WEB zou de ACM de werkelijke rentekosten moeten vergoeden en zou de ACM haar methode meer op de lokale omstandigheden op de Cariben moeten toespitsen.

Het Gerecht is het niet met WEB eens. Volgens het Gerecht heeft de ACM de werkelijke rentekosten terecht buiten beschouwing gelaten, omdat niet is gebleken dat die kosten efficiënt zijn. Ook vindt het Gerecht dat de ACM de economische omstandigheden op Bonaire op een goede manier benaderde door een combinatie van gegevens te gebruiken uit de Verenigde Staten, Latijns-Amerika en de Europese Unie.

Tegen deze uitspraak staat binnen zes weken hoger beroep open bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 

Documenten

ACM stelde water- en elektriciteitstarieven Bonaire 2020 juist vast (PDF - 1.04 MB)