Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM handhaaft tariefbesluiten 2020 voor Water- en Energiebedrijf Bonaire

De ACM heeft de bezwaren van Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) tegen de vaststelling van de productie- en distributieprijzen voor elektriciteit en water voor 2020 ongegrond verklaard. De bezwaren richten zich tegen de methode op grond waarvan de tarieven zijn vastgesteld en in het bijzonder tegen de wijze van vaststelling van de Weighted Average Cost of Capital (WACC). Dit is een maatstaf om het redelijk rendement te bepalen dat een onderneming mag behalen over haar (vreemd en eigen) vermogen.

Voor de kostenvoet Eigen Vermogen heeft de ACM naast bedrijven uit de Verenigde Staten, Latijns-Amerika in lijn met de uitspraak van het Hof over de tariefbesluiten 2017 bedrijven uit Europa in de vergelijkingsgroep opgenomen.

Voor de kostenvoet Vreemd Vermogen gaat de ACM bij het bepalen van de kostenvoet voor vreemd vermogen niet uit van de werkelijke rente die WEB betaalt voor haar externe financiering. Pas als de onderneming motiveert dat de werkelijke kosten efficiƫnt zijn, worden die meegenomen. Dit is niet gebeurd.

Deze beslissing op bezwaar heeft geen gevolgen voor de tarieven van WEB. 2020.

 

Documenten

ACM handhaaft tariefbesluiten 2020 voor Water- en Energiebedrijf Bonaire (PDF - 216.53 KB)