Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM Signaal 2021 - Afspraken over voorwaarden bij waterstofexperimenten noodzakelijk

Waterstof gaat naar verwachting in de toekomst een belangrijke rol spelen in een duurzame energievoorziening. Er worden op dit moment al diverse experimenten georganiseerd om ervaring op te doen met transport en levering van waterstof.

De ACM maakt dit soort experimenten graag mogelijk. Tegelijkertijd vindt de ACM het belangrijk dat de belangen voor consumenten, zoals veiligheid, leveringszekerheid en betaalbaarheid, worden gewaarborgd.

De ACM signaleert dat er op dit moment nog geen regelgeving bestaat over levering van waterstof aan consumenten binnen de gebouwde omgeving. Ook signaleert de ACM dat er geen wettelijke basis is voor netbeheerders om deel te nemen aan waterstofpilots, terwijl zij vaak betrokken zijn bij de pilotprojecten.

De ACM roept het ministerie van EZK op om voortvarend nieuwe regelgeving te maken. In de tussentijd wil de ACM, samen met EZK, andere betrokken toezichthouders en partijen, voorwaarden opstellen over veiligheid en consumentenbescherming. De ACM zal netbeheerders, die zich aan vooraf opgestelde voorwaarden houden, ruimte geven om te experimenteren met het transport van waterstof. De ACM wil hiermee bereiken dat de waterstofpilots kunnen doorgaan én dat de veiligheid en consumentenbescherming voldoende zijn geborgd.

 

Documenten

ACM Signaal 2021 (PDF - 134.41 KB)