Kruimelpad

ACM organiseert informatiebijeenkomst spoorgebonden diensten en dienstvoorzieningen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) nodigt belangstellenden uit voor een informatiebijeenkomst over spoorgebonden diensten en dienstvoorzieningen op woensdagmiddag 27 februari 2019.

Op 19 december 2018 publiceerde de ACM een handreiking over spoorgebonden diensten en dienstvoorzieningen. Verschillende partijen hebben intussen op deze handreiking gereageerd. Uit de reacties heeft de ACM begrepen dat er behoefte is aan meer uitleg over de nieuwe regelgeving. Ook zijn enkele praktische problemen naar voren gebracht, die de ACM graag met belangstellinden bespreekt.

De ACM organiseert daarom op woensdag 27 februari van 14:00 tot 16:00 een informatiebijeenkomst waarbij wordt ingegaan op de regelgeving omtrent diensten en dienstvoorzieningen en de punten die uit de reacties naar voren zijn gekomen. De locatie van de bijeenkomst is het kantoor van de ACM in Den Haag.

Als u de bijeenkomst wilt bijwonen, kunt u zich tot en met vrijdag 22 februari aanmelden met een mail naar informatieddv@acm.nl.

Spoorwegwet

De ACM houdt toezicht op de naleving van de Spoorwegwet. Deze wet bevat verplichtingen voor exploitanten van bepaalde voorzieningen die een relatie hebben met spoorvervoer, zoals treinonderhoudswerkplaatsen, haventerminals en passagiersstations. Deze voorzieningen en de diensten die erin worden verleend, worden de ‘spoorgebonden diensten en dienstvoorzieningen’ genoemd.

Nieuwe regels

Per 1 juni 2019 worden er nieuwe, aanvullende regels van kracht voor exploitanten van spoorgebonden diensten en dienstvoorzieningen. Om implementatie van de regels te bevorderen publiceerde de ACM in december 2018 een handreiking. Deze handreiking bevat een samenvatting van de relevante regelgeving. Daarnaast geeft de ACM op een aantal onderdelen van de regelgeving nadere toelichting op hoe deze concreet wordt ingevuld.

Handreiking

Lees meer over de handreiking spoorgebonden diensten en dienstvoorzieningen