Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM: Opgelegde verplichtingen voor dagbladbezorging niet meer nodig

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 30 augustus 2021 besloten dat zij instemt met het verzoek van DPG Media tot opheffing van voorschriften voor dagbladbezorging. Deze voorschriften waren een voorwaarde voor de goedkeuring in 2015 van de overname van Mecom door De Persgroep (nu beide DPG Media). Sinds 2015 zijn er twee ontwikkelingen geweest op basis waarvan de ACM concludeert dat de voorschriften niet langer nodig zijn. De dagbladsector is sterk veranderd en de twee overgebleven dagbladdistributeurs hebben overeenkomsten afgesloten die een betere bescherming bieden dan de voorschriften.

Distributie van dagbladen

In Nederland is er per gebied één distributeur van ochtenddagbladen actief. Deze distributeur verzorgt tegen een distributievergoeding ook de bezorging van alle andere ochtenddagbladen in dat gebied. Door onderlinge in- en uitbesteding ontstaat een landelijk dekkend netwerk. Hierdoor zijn de distributiekosten van ochtendkranten zo laag mogelijk. Dagbladuitgevers zonder eigen distributienetwerk maken gebruik van dit netwerk.

Wat was er aan de hand?

Door de overname in 2015 van Mecom (Mecom’s dochterbedrijf Wegener gaf vooral regionale dagbladen uit) door De Persgroep (Algemeen Dagblad, De Volkskrant, Trouw en Het Parool) werden verschillende ochtenddagbladuitgevers te afhankelijk van het bezorgingsnetwerk van De Persgroep. De ACM keurde de overname goed, maar stelde wel enkele voorwaarden. Dankzij deze voorwaarden konden dagbladuitgevers zonder eigen distributienetwerk uit ten minste twee verschillende distributeurs blijven kiezen.

Gewijzigde omstandigheden

Als gevolg van verschillende fusies in de dagbladsector sinds 2015 zijn er nu twee distributeurs van ochtendkranten in Nederland: DPG Media en Mediahuis (De Telegraaf en NRC en verschillende regionale dagbladen). Omdat steeds minder kranten bezorgd hoeven te worden, zullen er geen distributeurs bij komen. Door de overname afgelopen jaar van NDC (Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad, het Dagblad van het Noorden) door Mediahuis zijn deze overgebleven distributeurs meer met elkaar in evenwicht gekomen en bezorgen ongeveer evenveel kranten voor elkaar.

Als gevolg van de overname van NDC door Mediahuis en het opheffingsverzoek van DPG Media hebben beide dagbladdistributeurs afspraken met elkaar gemaakt over de bezorging van dagbladen in overleg met de ACM. Opzegging van deze afspraken is slechts mogelijk in uitzonderlijke gevallen. De afspraken zijn net als de voorschriften geldig tot 2025. Bovendien vallen onder deze contracten nu ook de dagbladen die Mediahuis of DPG Media voor andere uitgevers bezorgen. Daarmee worden de belangen van deze andere uitgevers beter beschermd dan door de voorschriften. Op deze wijze blijft de distributie van alle dagbladen tegen redelijke voorwaarden mogelijk.

Daarom is het niet meer nodig dat er specifieke voorwaarden worden gesteld aan DPG Media. Met de gemaakte afspraken tussen Mediahuis en DPG Media over de bezorging van elkaars dagbladen, inclusief die van derden, en het vervallen van de voorschriften, vervalt ook de distributietoezegging van Mediahuis gedaan bij de overname van NDC. Die toezegging is ook niet langer nodig. Uiteraard houdt de ACM de ontwikkelingen in de sector nauwlettend in de gaten en blijft het algemene mededingingstoezicht van kracht.

Wat doet de ACM bij fusies en overnames?

Het is bij elke fusie of overname de vraag of direct na de transactie en in de toekomst nog voldoende concurrentie overblijft. Concurrentie zorgt ervoor dat een product voor een goede prijs en kwaliteit op de markt is en dat innovatie wordt gestimuleerd. Daarom beoordeelt de ACM vooraf of de bedrijven mogen fuseren of elkaar mogen overnemen. Soms worden er extra voorwaarden gesteld aan de overname om de concurrentie in de markt te beschermen. De ACM gaat na of de markten goed blijven werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst.