Kruimelpad

DPG verzoekt ACM om vergunningsvoorschrift in te trekken

De ACM heeft een verzoek ontvangen van De Persgroep Nederland B.V. (DPG) om een eerder opgelegd vergunningvoorschrift in te trekken. Dit voorschrift is opgelegd in 2000 bij de goedkeuring van de overname van VNU Dagbladen door Wegener Arcade (nu: DPG). Het voorschrift houdt in dat de  dagbladen ‘Provinciale Zeeuwse Courant’ (hierna: “PZC”) en ‘BN/De Stem’ onafhankelijk van elkaar moeten blijven. Daarnaast moet Wegener zorgen dat beide titels verspreid blijven worden in Zeeuws-Vlaanderen. DPG heeft de ACM verzocht het voorschrift op te heffen vanwege gewijzigde marktomstandigheden.

Indien u opmerkingen wilt maken over dit verzoek kunt u dit binnen 7 dagen na publicatie van deze mededeling doen. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:                                                       

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355