Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM mag boetebesluit publiceren

De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft op 21 september 2020 geoordeeld dat de ACM het besluit waarbij aan vier sigarettenfabrikanten een boete is opgelegd vanwege overtreding van het kartelverbod, mag publiceren.

Drie fabrikanten verzochten om schorsing omdat zij onvoldoende toegang zouden hebben gehad tot (digitale) gegevens die de ACM had verzameld gedurende het onderzoek.

De ACM stelde zich op het standpunt dat de volledige set van alle tijdens de bedrijfsbezoeken gekopieerde data, geen onderdeel uitmaakt van het dossier. Niet al deze gegevens houden verband met de aan het einde van het onderzoek geconstateerde overtreding. De advocaten van de fabrikanten kregen wel toegang tot alle data door middel van een dataroom. Zo konden zij stukken aanwijzen die in hun ogen van belang zijn om zich te verdedigen tegen het verwijt en aan het dossier moesten worden toegevoegd.

Hoewel het onderzoek veel breder was dan het uiteindelijke verwijt, oordeelt de rechter dat niet kan worden uitgesloten dat de data van afnemers en de andere fabrikanten, stukken kunnen bevatten die relevant kunnen zijn voor de verdediging. De ACM was dus gehouden om inzage te verschaffen in de bedrijfsbezoeken gekopieerde data.

Met de dataroomprocedure hebben de fabrikanten inzage gekregen en hun rechten van verdediging kunnen uitoefenen, aldus de voorzieningenrechter. Ook de (digitale) middelen die de ACM ter beschikking had gesteld, waren voldoende. Dit betekent dat het onderliggende boetebesluit mag worden gepubliceerd.

Er is geen mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen deze uitspraak.

Lees de uitspraak van de voorzieningenrechter op rechtspraak.nl