Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM maant Quiz Atlas te stoppen met sturen onterechte rekeningen aan consumenten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft Quiz Atlas opgedragen te stoppen met het sturen van rekeningen en aanmaningen aan consumenten voor ongeldige overeenkomsten voor zijn online puzzeldienst. Quiz Atlas benaderde consumenten per telefoon voor een abonnement op zijn puzzeldienst, maar voldeed daarbij niet aan de wettelijke eisen. Bij overeenkomsten voor abonnementen op diensten die telefonisch worden afgesloten, moeten consumenten schriftelijk of digitaal met het aanbod instemmen. Er komt pas een geldige overeenkomst tot stand als de consument schriftelijk of per mail akkoord gaat met het aanbod.

Werkwijze Quiz Atlas

Quiz Atlas wierf tot maart dit jaar abonnees per telefoon. In het gesprek meldde de verkoper dat de consument gratis kennis mocht maken met de online puzzeldienst van Quiz Atlas. Als de consument vervolgens van de dienst af wilde, moest hij dat binnen 14 dagen via zijn inlogaccount doorgeven. Deed hij dat niet, dan zat hij er voor minimaal drie maanden aan vast voor 37,50 euro per maand. Veel consumenten ontvingen de mail met instructie niet. Omdat er nooit een geldige overeenkomst tot stand was gekomen, mocht Quiz Atlas consumenten niet verplichten hiervoor te betalen. Quiz Atlas heeft de werving beëindigd en heeft de ACM beloofd te stoppen met het benaderen van consumenten om de rekeningen te betalen.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Consumenten die aan de telefoon ‘ja’ zeggen tegen een abonnement op een dienst zijn gelukkig goed beschermd door de consumentenregels. Voor een overeenkomst die niet op een juiste manier tot stand is gekomen hoef je als consument dan ook niet te betalen.”

Consument beschermd bij telefonische verkoop

Consumenten die per telefoon een abonnement op een dienst of energie afsluiten, zijn er pas aan gebonden nadat ze er schriftelijk mee hebben ingestemd. Dit heet het schriftelijkheidsvereiste. Hiermee wordt voorkomen dat consumenten ongewild voor langere tijd aan een dienst vast zitten. Het schriftelijkheidsvereiste zorgt ervoor dat de consument zich bewust is dat hij een overeenkomst afsluit. De consument heeft na schriftelijke instemming nog 14 dagen wettelijke bedenktijd.

Quiz Atlas heeft consumenten nooit om schriftelijke instemming gevraagd, waardoor er geen geldige overeenkomst tot stand is gekomen. Consumenten hoeven daarom niet te betalen. Consumenten die via een automatische incasso hebben betaald, kunnen de incasso intrekken (storneren) of via hun bank het geld terugvragen. Consumenten die geld hebben overgemaakt, kunnen hun geld terugvragen bij Quiz Atlas. De ACM zal de komende periode controleren of het bedrijf zich houdt aan de afspraken met de ACM. Als Quiz Atlas zich hier niet aan houdt, dan kan de ACM het bedrijf alsnog een boete opleggen.

Snelle aanpak consumentenproblemen

De ACM heeft verschillende instrumenten tot haar beschikking om consumentenproblemen op te lossen. Bij haar keuze voor een aanpak zet de ACM de consument centraal. In dit geval kiest de ACM voor het aanspreken van het bedrijf om het probleem op te lossen.