Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM legt Samsung boete op voor beïnvloeding prijzen televisies

Update: op 24 december 2021 heeft de ACM het volledige openbare besluit gepubliceerd. Bekijk het volledige besluit.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt Samsung Electronics Benelux B.V. (Samsung) een boete op van ruim 39 miljoen euro. Samsung heeft vanaf januari 2013 tot en met december 2018 ongeoorloofde invloed uitgeoefend op de online-verkoopprijzen van televisies van zeven detailhandelaren.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: “Onder het mom van ‘prijsadviezen’ zorgde Samsung ervoor dat de detailhandelaren hun prijzen verhoogden naar de door Samsung gewenste marktprijs. De detailhandelaren volgden Samsung hierin omdat Samsung, als spin in het web, ook andere detailhandelaren consequent aansprak als zij te lage prijzen hanteerden.

Samsung wist dat zij detailhandelaren niet kon verplichten hun prijzen te verhogen. Medewerkers gebruikten daarom de term ‘advies’ maar deze advisering was in realiteit niet individueel en vrijblijvend. De gedragingen van Samsung verstoorden de concurrentie op detailhandelsniveau en leidden tot hogere prijzen voor consumenten.”

Hoe werkte het?

Samsung monitorde via zogenaamde webcrawlers op een geautomatiseerde manier de online-verkoopprijzen van detailhandelaren. Als Samsung prijzen zag die lager waren dan de door haar gewenste marktprijs, nam Samsung contact op met de detailhandelaren en spoorde hen aan hun prijs te verhogen.

Uit bij bedrijfsbezoeken aangetroffen WhatsApp- en e-mailberichten valt op te maken dat Samsung daarbij vaak liet weten dat zij andere detailhandelaren op een zelfde manier had aangespoord of zou gaan aansporen: “alle andere partner partijen zijn geadviseerd”. Detailhandelaren lieten Samsung in reactie daarop weten de prijs te verhogen: “Done, over 15 min zichtbaar”. Omgekeerd vroegen de detailhandelaren aan Samsung om concurrerende detailhandelaren die te lage prijzen hanteerden, hierop aan te spreken. Vaak gebeurde dat in de vorm van een schermafbeelding. Samsung volgde deze klachten regelmatig op en koppelde de klagende detailhandelaar daarover terug: “Geadviseerd” of: “Pff. Ga er weer achteraan”.

Doordat Samsung de detailhandelaren over en weer informeerde, wisten ze dat zij zichzelf niet uit de markt zouden prijzen als zij de prijs van Samsung zouden volgen. Hiermee greep Samsung op ongeoorloofde wijze direct in op de concurrentie tussen de detailhandelaren.

Nieuwe televisiemodellen dalen snel in prijs nadat zij op de markt komen. Samsung probeerde dit tegen te gaan door de prijzen met detailhandelaren af te stemmen. Via deze prijsafstemming beschermde Samsung haar eigen marges en de marges van de detailhandelaren ten nadele van de consument.

Wat mag wel en wat mag niet in de relatie leverancier-afnemer?

Elke detailhandelaar moet zijn eigen verkoopprijzen bepalen. Monitoring van online-verkoopprijzen door leveranciers is op zichzelf toegestaan. Een leverancier mag ook vrijblijvende prijsadviezen geven aan detailhandelaren. Leveranciers die de prijzen van detailhandelaren sturen door hen bijvoorbeeld te informeren over prijsvoornemens van concurrerende detailhandelaren gaan te ver. Dit geldt ook als detailhandelaren bij leveranciers klagen over de verkoopprijzen die andere detailhandelaren hanteren. Een leverancier moet die klachten naast zich neerleggen.

Om leveranciers en detailhandelaren te waarschuwen voor verboden verticale prijsafspraken start de ACM een campagne. De ACM legt marktpartijen daarin uit aan welke regels zij zich moeten houden.

 

Documenten

Samenvatting besluit gericht aan Samsung Electronics Benelux B.V. (PDF - 91.95 KB)