Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM legt PostNL 2 miljoen euro boete op voor niet tijdige postbezorging in 2019

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt PostNL een boete op van 2 miljoen euro vanwege het niet halen van de kwaliteitsnorm voor tijdige postbezorging in 2019. In dat jaar had PostNL 94,34 procent van de brievenbuspost met een vijfdaagse bezorgplicht op tijd bezorgd, en dat is onder de wettelijke eis van minimaal 95 procent.

PostNL spreekt van overmacht, omdat het bedrijf na de overname van concurrent Sandd te maken kreeg met problemen in het netwerk van Sandd. PostNL besloot vervolgens om grote hoeveelheden via Sandd verstuurde partijenpost via haar eigen netwerk te verwerken waardoor een deel van de brievenbuspost te laat is bezorgd. De ACM concludeert dat er geen sprake was van overmacht, omdat niet is gebleken dat PostNL adequaat op eventuele problemen bij Sandd heeft geanticipeerd. In de maanden voor de overname van Sandd stond de kwaliteit van de postbezorging bovendien al onder druk. Het percentage tijdig bezorgde brieven - dat gemiddeld over het hele jaar wordt vastgesteld - volgt sinds 2014 een dalende trend en is in 2019 onder het wettelijk minimum gekomen.

Universele postdienst

PostNL is door de wetgever aangewezen om de zogeheten universele postdienst (UPD) uit te voeren. Die heeft daarbij onder meer strikte eisen opgesteld over de tijdige bezorging. De ACM houdt daar toezicht op. ”Consumenten en alle andere gebruikers moeten kunnen uitgaan van een hoge betrouwbaarheid van de bezorging van de brievenbuspost”, zegt Manon Leijten, bestuurslid van de ACM. “Daarom zijn er duidelijke kwaliteitsnormen over tijdige postbezorging van deze UPD-post vastgelegd.”

Wettelijke eisen

De wettelijke eisen aan de uitvoering van de UPD houden onder meer in dat PostNL brievenbuspost van dinsdag tot en met zaterdag op de eerstvolgende bezorgdag moet bezorgen in gemiddeld ten minste 95% van de gevallen. Aan die norm heeft PostNL in 2019 niet voldaan. Voor medische- en rouwpost - die ook op maandag moet worden bezorgd – geldt eveneens een percentage van 95%. Voor deze dienst was eveneens sprake van een daling van het percentage tijdig bezorgde brieven ten opzichte van 2018 maar de ACM stelde geen overtreding vast.

Een postvestiging met het volledige assortiment van diensten moet voor 95 procent van de inwoners van Nederland binnen een straal van vijf kilometer beschikbaar zijn. Aan deze norm voldeed PostNL in 2019, met 99,7 procent. Buiten woonkernen met meer dan 5 duizend inwoners geldt dat voor minimaal 85 procent van de inwoners het volledige assortiment binnen vijf kilometer beschikbaar moet zijn. Hieraan voldeed PostNL ook, met 97,9 procent.