Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM kan consumenten beter gaan beschermen tegen warmteleveranciers

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kan consumenten van warmte beter gaan beschermen tegen hun leveranciers. Als het aan de minister van Economische Zaken en Klimaat ligt, krijgt de toezichthouder meer mogelijkheden om de warmtetarieven te verlagen als een warmteleverancier een te hoog rendement behaalt. Daarnaast kan de ACM op termijn de maximale warmtetarieven baseren op de efficiënte kosten die de leverancier maakt. Dat is belangrijk omdat consumenten van warmte geheel afhankelijk zijn van hun leverancier en geen keuze hebben. Dat blijkt uit de bijdrage van Remko Bos, directeur Energie van de ACM, aan een briefing in de Tweede Kamer op 19 februari 2020.

Rendementen en tarieven per leverancier vaststellen

De ACM kan op termijn de rendementen per warmteleverancier vaststellen. Met een rendementstoets kan ze dan vaststellen of een individuele leverancier een hoger dan ‘redelijk’ rendement behaalt. Als dat zo is, kan ze de warmtetarieven van die leverancier in het daaropvolgende jaar verlagen. De toets moet wel zorgvuldig worden toegepast, omdat een hoger rendement bijvoorbeeld ook kan komen doordat een bedrijf efficiënter is dan een ander bedrijf. Efficiëntie moet juist worden gestimuleerd.

Uit de drie achtereenvolgende rendementsonderzoeken die de ACM heeft gepubliceerd, blijkt dat de rendementen van warmteleveranciers over de jaren heen zijn gestegen. Wel blijkt er een grote variatie in rendementen tussen warmteleveranciers te zijn.

Tarieven baseren op efficiënte kosten

Een ander voornemen van de minister is om de maximale warmtetarieven te gaan baseren op de efficiënte kosten die de warmteleverancier maakt. Dit moet het uitgangspunt worden in de nieuwe Warmtewet. De ACM is blij met dat voornemen. Dat draagt bij aan meer transparantie over de warmtetarieven, bescherming van de consument en aan een goed investeringsklimaat, zei Remko Bos tijdens de briefing.

Momenteel worden de maximale warmtetarieven gebaseerd op het zogenaamde Niet-Meer-Dan-Anders (NMDA) principe. Dat zorgt ervoor dat een doorsnee consument op een warmtenet jaarlijks in totaal maximaal hetzelfde betaalt voor ruimteverwarming en warm tapwater als voor een aansluiting op een gasnet. Stijgen of dalen de totale kosten voor het gasverbruik, dan bewegen in principe ook de kosten voor consumenten met een warmteaansluiting mee.

Consumenten van warmte beschermen

De ACM let in de energietransitie onder andere op de bescherming van de consument. Dat geldt nadrukkelijk ook bij de levering van warmte. Steeds meer huishoudens krijgen blok- en stadsverwarming. Zij hebben recht op  betrouwbare levering van warmte, tegen transparante prijzen en redelijke voorwaarden. De ACM houdt hier toezicht op.