Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM informeert warmteleveranciers over voorwaarden transparantie warmtefacturen

Warmteleveranciers moeten transparante warmtefacturen aan de warmteverbruiker overleggen. Die warmtefacturen zijn nu echter niet altijd even begrijpelijk voor de consument, zo blijkt uit signalen die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ontvangen heeft. Leveranciers kregen tijdens een sectorbijeenkomst toelichting op de vereisten waaraan warmtefacturen moeten voldoen. Ze hebben tot 9 april 2021 de tijd om aanpassingen door te voeren. Daarna start de ACM met controles.

Sectorbijeenkomst

Op donderdag 10 december 2020 organiseerde de ACM een sectorbijeenkomst, waar is toegelicht aan welke vereisten een factuur voor de levering van warmte dient te voldoen op grond van de Warmtewet en consumentenregelgeving. Hierbij heeft de ACM aangegeven dat zij de warmteleveranciers tot 9 april 2021 geeft om de facturen aan te passen, zodat deze voldoen aan de vereisten, indien dit nog niet het geval was. De ACM zal na de genoemde datum actief controleren om te zien of warmteleveranciers zich houden aan geldende wet- en regelgeving omtrent facturatie. Aan de hand van de uitkomsten van deze controle kan de ACM besluiten om over te gaan tot handhaving.

Presentatie sectorbijeenkomst

Meer informatie over de geldende wet- en regelgeving, de gestelde vereisten aan facturatie, voorbeelden van waaraan de facturen moeten voldoen en het vervolgtraject is terug te vinden in de presentatie van de sectorbijeenkomst.

 

Documenten

Sectorbijeenkomst warmtetarieven (PDF - 167.92 KB)