Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM informeert minister EZK over toets investeringsplannen netbeheerders

De ACM heeft de investeringsplannen van netbeheerders getoetst. Ondanks veel investeringen is er een blijvend tekort aan transportcapaciteit elektriciteit bij vier netbeheerders.

De landelijke en regionale netbeheerders voor elektriciteit en gas hebben in 2020 voor de eerste keer op basis van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) en de Gaswet ontwerpinvesteringsplannen (hierna: investeringsplannen) opgesteld. Netbeheerders moesten hun investeringsplannen uiterlijk 1 juli 2020 bij de ACM ter toetsing aanleveren. Vanaf nu doen zij dat elke twee jaar. 

De ACM maakt zich op basis van haar toets op de investeringsplannen zorgen over de tijdige realisatie van de investeringen van de netbeheerders TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT), Liander N.V. (hierna: Liander), Enexis Netbeheer B.V. (hierna: Enexis) en Enduris B.V. (hierna: Enduris) in de elektriciteitsnetten. Het algemene beeld is dat zij net als de andere netbeheerders veel investeren in het elektriciteitsnet om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar transport. Desondanks verwacht de ACM bij deze vier netbeheerders in de komende vijf tot tien jaar een voortdurend tekort aan transportcapaciteit elektriciteit. Dat kan de voortgang van de energietransitie vertragen.

Op basis van de investeringsplannen van de vier hierboven genoemde netbeheerders blijft op veel plaatsen de timing van de voorgenomen investeringen in het elektriciteitsnet achter bij de in de scenario’s van netbeheerders voorspelde vraag. Netbeheerders schetsen hiervoor diverse redenen, zoals onzekerheid over de transportvraag en capaciteitstekorten.  

 

Documenten

Brief aan de minister over investeringsplannen netbeheerders 2020 (PDF - 115.84 KB)
 

Bijlagen

Bijlage 1 - Rapportage toetsing investeringsplannen netbeheerders 2020 (PDF - 265.23 KB) Bijlage 2 t/m 5 - Toelichting per netbeheerder (PDF - 2.19 MB)