Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM heeft vertrouwen in toezeggingen Roche om problemen testmateriaal te helpen oplossen

Naar aanleiding van berichten in de media stelde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vorige week een onderzoek in naar het bedrijf Roche Diagnostics in verband met het uitbreiden van de testcapaciteit in de coronacrisis. Roche heeft een belangrijke positie in Nederland op het gebied van testmachines en testmateriaal.

De ACM heeft vorige week donderdag Roche om informatie gevraagd en de afgelopen week met Roche, verschillende overheidsinstellingen en deskundigen gesproken over de tekorten aan lysisbuffer en andere testmaterialen, zoals plastics en chemicaliƫn. Deze materialen zijn nodig voor het testen op het coronavirus.

Toezeggingen van Roche

Fabrikanten, leveranciers, laboratoria, ziekenhuizen en andere partijen werken onder regie van VWS hard om de testcapaciteit te vergroten. Roche draagt daar nu aan bij door de receptuur van de lysisbuffer met de overheid te delen. Daarnaast werkt Roche, onder regie van de overheid, samen met producenten en laboratoria om snel tot opschaling van de productie te komen. Roche heeft aan de ACM toegezegd om in deze uitzonderlijke situatie alles te doen wat redelijkerwijs van haar kan worden verwacht om ziekenhuizen en laboratoria in staat te stellen zoveel mogelijk tests uit te voeren en eventuele belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen.

Samenwerken in uitzonderlijke tijden

De ACM heeft aangegeven dat zij geen aanleiding ziet om op dit moment verdere stappen te ondernemen. Daarbij speelt mee dat Roche zich in alle contacten met de ACM constructief heeft opgesteld. In deze tijd is het belangrijk dat door alle betrokken constructief wordt samengewerkt en gedacht wordt vanuit een gezamenlijk belang. De ACM draagt haar steentje bij door samen met partijen te kijken hoe mogelijke knelpunten kunnen worden weggenomen. Daarbij geeft de ACM ruimte en vertrouwen, maar blijft zij ook waakzaam zodat er ook in deze bijzondere omstandigheden eerlijk wordt gehandeld.

De ACM heeft in dit traject nauw samengewerkt met de Europese Commissie. Problemen met testmaterialen kunnen namelijk ook spelen in andere Europese landen. De aanpak in Nederland kan mogelijk worden gebruikt door andere lidstaten als zich vergelijkbare leveringsproblemen voordoen.