Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM extra alert om handel met voorkennis op groothandelsmarkt energie te voorkomen

Onder andere vanwege de oorlog in Oekraïne maken de groothandelsmarkten voor energie ongekend turbulente ontwikkelingen door. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is in deze marktomstandigheden extra alert op bedrijven die misbruik van de situatie maken. Om handel met voorkennis te voorkomen monitort de ACM of marktdeelnemers zich houden aan de verplichting om voorwetenschap te publiceren. Daarnaast roept de ACM alle partijen die actief zijn op de groothandelsmarkt op om signalen over marktmisbruik te melden. In de eerste helft van 2022 ontving de ACM namelijk minder signalen van marktmisbruik dan het gemiddelde in 2021.

Om ervoor te zorgen dat op de groothandelsmarkt voor energie eerlijke en op concurrentie gebaseerde prijzen voor consumenten en bedrijven tot stand komen, is handel met voorkennis en marktmanipulatie verboden. Alle marktdeelnemers in alle Europese landen moeten zich aan dezelfde regels houden. Deze regels worden REMIT genoemd (Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency). De ACM houdt toezicht op de naleving van REMIT.

Handelsplatformen (zogenoemde PPATs) zijn op grond van REMIT verplicht om de transacties via hun platform in de gaten te houden en melding te maken als er indicaties zijn voor mogelijke manipulatie of handel met voorwetenschap. De ACM roept de platformen op om hun interne surveillance activiteiten voldoende aandacht te blijven geven en signalen over mogelijk marktmisbruik bij de ACM in te dienen. Ook andere partijen kunnen verdachte handel in energie melden.

Om de Europese energiemarkt goed te laten werken is het belangrijk dat alle bedrijven op gelijke voet beschikken over alle relevante informatie. Dat draagt bij aan het tot stand komen van eerlijke en op concurrentie gebaseerde prijzen voor consumenten. En dat is in deze turbulente tijd van groot belang. Kennis over bijvoorbeeld het afschakelen of bijschakelen van productiecapaciteit is belangrijke informatie die invloed kan hebben op de prijs die op de groothandelsmarkt voor energie tot stand komt. De ACM gaat daarom actief monitoren of marktdeelnemers op de groothandelsmarkten voor gas en elektriciteit zich houden aan de verplichting tot publicatie van voorwetenschap. Als blijkt dat marktdeelnemers hun publicaties niet op orde hebben, treedt de ACM op. In juni 2022 legde de ACM hiervoor al een boete op aan een Nederlandse energieproducent, -leverancier en -handelaar.

 

Meer in deze zaak

 

Zie ook