Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM legt boete op aan PZEM Energy voor overtreding regels groothandelsmarkt voor energie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de Nederlandse energieproducent, -leverancier en -handelaar PZEM Energy B.V. een boete van 150.000 euro opgelegd, omdat het bedrijf zich niet heeft gehouden aan de verplichting om voorkennis openbaar te maken.

PZEM is eigenaar van enkele elektriciteitscentrales en wist dus wanneer deze centrales bijvoorbeeld moesten worden stilgezet. Deze informatie kan invloed hebben op de prijs die in de groothandelsmarkt voor energie tot stand komt. Uit onderzoek van de ACM is gebleken dat het bedrijf de regels over het tijdig en juist openbaar maken van voorwetenschap heeft overtreden. Hierdoor had PZEM een kennisvoorsprong ten opzichte van andere marktdeelnemers. Het bedrijf heeft aangegeven dat zij inmiddels veranderingen in haar organisatie heeft doorgevoerd om de naleving te verbeteren.

Manon Leijten, bestuurslid van de ACM: “Om de Europese energiemarkt goed te laten werken is het belangrijk dat alle bedrijven op gelijke voet beschikken over alle relevante informatie. Kennis over afschakelen of bijschakelen van productiecapaciteit is belangrijke informatie die invloed kan hebben op de prijs die op de groothandelsmarkt voor energie tot stand komt. Daarom moet een marktdeelnemer dit soort informatie snel en op de goede manier openbaar maken. Omdat uit ons onderzoek is gebleken dat PZEM dat niet altijd op de goede manier heeft gedaan, leggen we het bedrijf een boete van 150.000 euro op.”

Transparante en integere energiehandel
Om te zorgen dat op de groothandelsmarkt voor energie eerlijke en op concurrentie gebaseerde prijzen voor consumenten en bedrijven tot stand komen, is handel met voorkennis en marktmanipulatie verboden. Alle marktdeelnemers in alle Europese landen moeten zich aan dezelfde regels houden. Deze regels worden REMIT genoemd (Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency). Eén van de verplichtingen is dat marktdeelnemers belangrijke informatie openbaar moeten maken.

De ACM ziet er op toe dat marktdeelnemers zich houden aan de REMIT-verplichtingen. De ACM kan onderzoek doen naar vermoedelijke overtredingen en kan bij bewezen overtredingen een boete opleggen. Om naleving te bevorderen zal de ACM de komende tijd ook verder inzichtelijk maken op welke onderdelen zij in het bijzonder de nadruk legt in haar toezicht en handhaving. Waar nodig zal de ACM aan marktdeelnemers nadere uitleg geven over de geldende regels. ACER (het Agentschap voor de samenwerking tussen energie-regulators) coördineert in Europa het REMIT-toezicht. ACER geeft daarbij ook voorlichting aan marktpartijen over de wijze waarop zij voorwetenschap effectief en tijdig openbaar moeten maken. Deze voorlichting is te vinden in onder meer haar Guidance on the application of REMIT  en REMIT Q&A’s .