Kruimelpad

ACM beboet DeReisPlanner voor incasso onterechte rekeningen huur vakantievilla’s

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft het bedrijf dat vakantievilla’s aanbood onder de naam DeReisPlanner een boete opgelegd voor onterechte incasso van rekeningen na misleidende telefonische verkoop. DeReisPlanner belde consumenten met een onduidelijk  aanbod voor het huren van een vakantievilla. Consumenten ontvingen vervolgens een rekening zonder dat er een overeenkomst was gesloten. Dit mag niet. De overeenkomst is  pas geldig als de consument schriftelijk heeft ingestemd met een duidelijk aanbod. De ACM legt het bedrijf achter DeReisPlanner, NOPN B.V. (nu groothandel Imperial Food B.V. genaamd), een boete op van 360.000 euro. Deze boete is verhoogd omdat het bedrijf niet heeft meegewerkt aan het onderzoek van de ACM. Degene die leiding gaf aan de overtreding krijgt een persoonlijke boete van 40.000 euro.

Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid ACM: “Een bedrijf mag klanten beslist niet onder druk zetten om onterechte rekeningen te betalen. Hier treden wij krachtig tegen op. Daarom beboeten wij zowel het bedrijf als de leidinggevende.”

Wat was er aan de hand?

Via ConsuWijzer ontving de ACM meldingen van consumenten die gebeld waren door DeReisPlanner. Zij konden voor 149,99 euro twee weken in een jaar gebruik maken van een luxe vakantievilla zonder bijkomende kosten. Consumenten zouden per mail hierover informatie ontvangen, maar een deel ontving deze e-mail niet. Consumenten ontvingen vervolgens wel een rekening die ze moesten betalen. Consumenten die betaling weigerden omdat zij van mening waren dat zij geen overeenkomst hadden afgesloten, werden onder druk gezet te betalen. DeReisPlanner heeft nooit bekend gemaakt welke vakantievilla’s consumenten konden boeken, ook niet aan de consumenten die wel betaald hadden. Daarnaast bleek het bedrijf vanuit Turkije te werken en niet vanuit het adres dat op de website stond vermeld.

De telefonische werving vond in elk geval plaats van 13 september 2017 tot 13 december 2017. In januari 2018 waarschuwde de ACM voor dit bedrijf omdat veel consumenten een rekening ontvingen zonder dat zij een geldige overeenkomst hadden afgesloten. Na onderzoek stelt de ACM nu vast dat het bedrijf diverse overtredingen van de consumentenwetgeving heeft begaan en legt hiervoor een boete op. Het bedrijf krijgt een extra boete omdat het niet heeft meegewerkt aan het ACM-onderzoek. De leidinggevende, die een bepalende rol heeft gespeeld bij de overtredingen, krijgt ook een persoonlijke boete.

Tegen dit besluit van de ACM kan het bedrijf nog bezwaar of beroep aantekenen.

Waarschuwing

Ook nu nog ontvangt de ACM signalen dat incassobureaus met verschillende namen consumenten onder druk zetten om rekeningen van DeReisPlanner te betalen. Omdat er geen geldige overeenkomst tot stand is gekomen raden wij consumenten aan deze rekeningen niet te betalen.