Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Aanvullende UHT wijziging Gaswet verbod op L-gas grootste afnemers

07-11-2019

De ACM acht de voorgenomen wijziging van de Gaswet uitvoerbaar en handhaafbaar, indien en voor zover rekening wordt gehouden met de in de brief genoemde punten/verzoeken.

Het betreft een UHT op het gewijzigde concept voorstel tot wijziging van de Gaswet betreffende de vraag naar L-gas voor de grote afnemers. De ACM adviseert onder meer de wettekst op een aantal punten te corrigeren of te verduidelijken. Daarnaast adviseert de ACM om de rapportageverplichting voor de netbeheerders anders in te vullen en om de ACM bevoegdheden te geven om handhavend te kunnen optreden indien de netbeheerder de rapportageverplichting niet naleeft.