Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

UHT wijziging Gaswet verbod op L-gas grootste afnemers

07-11-2019

De ACM acht de voorgenomen wijziging van de Gaswet uitvoerbaar en handhaafbaar, indien en voor zover rekening wordt gehouden met de in de brief genoemde kwetsbaarheid.

Het wetvoorstel beoogt de realisatie van de vraagreductie naar L-gas van Nederlands grootste L-gas afnemers. Daarmee draagt het voorstel bij aan het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld. Het wetsvoorstel voorziet onder meer in een verbod voor de grootste afnemers van L-gas om per 1 oktober 2022 nog L-gas te onttrekken.

Daarnaast voorziet het wetsvoorstel in een nieuwe wettelijke taak voor de landelijke netbeheerder gas (GTS) om de aansluiting van de grootste afnemers, indien zij overgaan op H-gas, om te schakelen naar het deel van het landelijk gastransportnet waar het H-gas door wordt getransporteerd.

Het toezicht waarmee de ACM is belast zal met het wetsvoorstel ook betrekking hebben op de naleving van het verbod op onttrekking van L-gas voor de grootste afnemers, op de naleving van aan een ontheffing verbonden voorschriften en op de omschakeltaak van de landelijke netbeheerder gas.

De ACM wijst er op dat de wijziging die bepaalt dat het vergoeden van kosten die GTS heeft gemaakt voordat GTS de wettelijke taak heeft gekregen, het desbetreffende tarievenbesluit van GTS juridisch kwetsbaar maakt. De ACM adviseert dan ook om dit punt te betrekken bij de verdere vormgeving van het wetsvoorstel.