Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Samenwerken op de onplanbare avond-, nacht- en weekendzorg

Wilt u als zorgaanbieder samenwerken op de onplanbare avond-, nacht- en weekendzorg  (onplanbare ANW-zorg)? Dat mag, maar zorg er dan wel voor dat de afspraken in het belang van patiënten zijn en niet verder gaan dan nodig.

Waar moet u op letten?

De samenwerking moet voldoen aan de concurrentieregels. De volgende uitgangspunten kunnen u helpen om na te gaan of uw afspraken daaraan voldoen.

 • Beperk de afspraken tot wat nodig is voor de onplanbare ANW-zorg
  Afspraken moeten noodzakelijk en proportioneel zijn. Maak dus alleen afspraken die nodig zijn om de onplanbare ANW-zorg goed te laten verlopen, en niet verder dan dat.
 • Maak individueel contractafspraken met zorginkopers
  Maak als deelnemer van het samenwerkingsverband wel zelf afspraken met de inkoper over de vergoeding van de onplanbare ANW-zorg. Het is niet nodig om dat gezamenlijk te doen.
 • Borg keuzemogelijkheden van cliënten
  Cliënten moeten altijd de keuze hebben om voor reguliere zorgverlening naar een andere zorgaanbieder te gaan, ook als deze aanbieder geen deel uitmaakt van het samenwerkingsverband voor de onplanbare ANW-zorg. Let daarop bij het doorverwijzen van cliënten.
 • Sluit zorgaanbieders niet zomaar uit van de samenwerking
  Andere zorgaanbieders die de ANW-zorg niet in hun eentje kunnen leveren en geen redelijk alternatief hebben moeten aan kunnen sluiten bij de samenwerking, dan wel hun cliënten. Er mogen wel eisen worden gesteld aan deelname van andere zorgaanbieders aan de samenwerking. Stel daartoe vooraf non-discriminatoire en objectieve toelatingscriteria op.
 • Eis geen exclusiviteit van de zorginkoper
  Inkopers, zoals zorgverzekeraars, moeten altijd de mogelijkheid houden om ook bij andere aanbieders onplanbare ANW-zorg in te kopen als zij dat willen.
 • Wees voorzichtig met het uitwisselen van informatie
  Wissel alleen díe informatie uit die nodig is om de samenwerking op de ANW-zorg goed te laten verlopen. Deel niet zomaar alle informatie met uw concurrenten, zeker niet concurrentiegevoelige informatie.

Heeft u vragen over samenwerking en de concurrentieregels?

Heeft u vragen of twijfelt u of uw plannen om samen te werken op de ANW-zorg in lijn zijn met de concurrentieregels? Bespreek deze dan met uw juridische adviseur of neem contact op met de ACM.  

Voor nadere informatie: