Kruimelpad

Levering van warmte

Leveranciers en de Warmtewet

De minister van Economische Zaken gaat de Warmtewet evalueren en algeheel herzien. Dit schrijft hij in de brief aan de Tweede Kamer over de Warmtevisie van 2 april 2015.
Eerder was de minister van plan om ‑ voorafgaand aan de evaluatie ‑ de grootste knelpunten in de Warmtewet vast op te lossen met een wetswijziging. Dat gaat nu niet door.
Wel heeft de minister in zijn kamerbrief gezegd dat het ook bij de herziening van de Warmtewet de bedoeling is om:

  1. VvE’s uit te zonderen van de verplichtingen van de Warmtewet, en
  2. toepassing van correctiefactoren toe te staan.

De minister heeft ACM in zijn brief van 1 juli 2015 gevraagd om, waar mogelijk, situaties waarbij VvE’s niet volgens de Warmtewet handelen en situaties waarin correctiefactoren worden toegepast te gedogen. Dit ziet op overtredingen:

  1. van VvE’s waarin een woningcorporatie (of een vastgoedbedrijf/verhuurbedrijf) geen deelneming heeft. Alle VvE’s moeten wel voldoen aan de meetverplichtingen uit de Warmtewet.
  2. waarbij leveranciers correctiefactoren toepassen voor de ligging en voor het warmteverlies in de transportleidingen

De ACM zal in haar toezicht rekening houden met het verzoek van de minister.

Levert u warmte aan consumenten en kleinzakelijke afnemers met een aansluiting van maximaal 100kW?

Dan bent u in de zin van de Warmtewet een warmteleverancier. Op onze website vindt u meer informatie over de warmtemarkt, de Warmtewet en wat deze nieuwe wet voor u als warmteleverancier betekent. Ook vindt u hieronder een overzicht van de stappen die u nu als warmteleverancier moet nemen.
Wat moet u als warmteleverancier in de zin van de Warmtewet doen?

  1. Meld u als warmteleverancier bij de ACM
  2. Sluit een overeenkomst met uw afnemers
  3. Breng niet meer in rekening dan de maximale tarieven van de ACM
  4. Kijk of u een vergunning moet hebben van de ACM voor levering van warmte

In ons linkermenu staan bovenstaande stappen verder uitgelegd. Ook vindt u per thema de veelgestelde vragen. Deze vragen worden voortdurend aangevuld, dus houd onze website goed in de gaten.

Presentatie informatiebijeenkomst

In 2013 heeft het warmteteam van de ACM voor warmteleveranciers de Warmtewet toegelicht.

Informatie voor afnemers van warmte

Bent u consument? En bent u aangesloten op stads- of blokverwarming? Op ConsuWijzer leest u wat de Warmtewet voor u betekent .
Bent u ondernemer? Bent u aangesloten op stadsverwarming of blokverwarming en is uw aansluiting niet groter dan 100kW? Lees dan wat de nieuwe regels voor u als afnemer betekenen.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.