Vergoeding bij stroomstoringen

Er is een stroomstoring geweest. Heb ik recht op een vergoeding?

Of u recht hebt op een vergoeding hangt af van hoe lang de storing duurt en welke aansluiting u hebt.

Bij de aansluiting gaat het om:

 • stroomsterkte (hoeveel ampère): maximaal 3x25 ampère of groter dan 3x25 ampère en
 • spanning (hoeveel volt): tot 1kV, 1kV-35kV of vanaf 35kV.

Let op: heeft de storing plaatsgevonden in een hoogspanningsnet met een spanningsniveau van 220 kV (kilovolt) of hoger? Dan krijgt u geen vergoeding.

Als u dit niet weet kunt het uw netbeheerder vragen.

Hebt u een aansluiting van maximaal 3x25 ampère?

Dan is de vergoeding als volgt:

 • De storing duurt korter dan 4 uur: u krijgt geen vergoeding
 • De storing duurt 4 tot 8 uur: u krijgt 35 euro
 • De storing duurt langer dan 8 uur: u krijgt 20 euro extra voor elke periode van 4 uur dat u daarna zonder stroom zit.

Bijvoorbeeld 13 uur geen stroom? Dan krijgt u voor de eerste 8 uur 35 euro en voor het 8e tot het 12e uur 20 euro. Voor het 12e en 13e uur krijgt u een vergoeding van 20 euro. Totaal dus 35 euro + 20 euro + 20 euro = 75 euro.

De netbeheerder betaalt de vergoeding uit binnen 6 maanden na de stroomstoring. U hoeft hiervoor niets te doen.

Hebt u een aansluiting groter dan 3x25 ampère?

Dan hangt de vergoeding af van de spanning (Kv).

Is de spanning niet groter dan 1 kV?

Dan is de vergoeding als volgt:

 • De storing duurt korter dan 4 uur: u krijgt geen vergoeding.
 • De storing duurt 4 tot 8 uur: u krijgt 195 euro.
 • De storing duurt langer dan 8 uur: u krijgt 100 euro extra voor elke periode van 4 uur dat u daarna zonder stroom zit.

Bijvoorbeeld 13 uur geen stroom? Dan krijgt u voor de eerste 8 uur 195 euro en voor het 8e tot het 12e uur 100 euro. Voor het 12e en 13e uur krijgt u een vergoeding van 100 euro. Totaal dus 195 euro + 100 euro + 100 euro = 395 euro.

De netbeheerder betaalt de vergoeding uit binnen 6 maanden na de stroomstoring. U hoeft hiervoor niets te doen.

Is de spanning 1 kV tot 35 kV?

Dan is de vergoeding als volgt:

 • De storing duurt korter dan 2 uur: u krijgt geen vergoeding.
 • De storing duurt 2 tot 8 uur: u krijgt 910 euro.
 • De storing duurt langer dan 8 uur: u krijgt 500 euro extra voor elke periode van 4 uur dat u daarna zonder stroom zit.

Bijvoorbeeld 13 uur geen stroom? Dan krijgt u voor de eerste 8 uur 910 euro en voor het 8e tot het 12e uur 500 euro. Voor het 12e en 13e uur krijgt u een vergoeding van 500 euro. Totaal dus 910 euro + 500 euro + 500 euro = 1910 euro.

De netbeheerder betaalt de vergoeding uit bij de eerstvolgende jaar- of maandafrekening. U hoeft hiervoor niets te doen.

Is de spanning 35 kV of hoger?

Dan is de vergoeding als volgt:

 • De storing duurt korter dan 1 uur: u krijgt geen vergoeding.
 • De storing duurt 1 tot 8 uur: u krijgt 195 euro.
 • De storing duurt langer dan 8 uur: u krijgt 100 euro extra voor elke periode van 4 uur dat u daarna zonder stroom zit.

Bijvoorbeeld 13 uur geen stroom? Dan krijgt u voor de eerste 8 uur 195 euro en voor het 8e tot het 12e uur 100 euro. Voor het 12e en 13e uur krijgt u een vergoeding van 100 euro. Totaal dus 195 euro + 100 euro + 100 euro = 395 euro.

De netbeheerder betaalt de vergoeding uit binnen 6 maanden na de stroomstoring. U hoeft hiervoor niets te doen.

Let op: hebt u schade geleden door de stroomstoring?

Bijvoorbeeld omdat er door de storing apparaten kapot zijn gegaan? Voor deze vragen kunt u niet terecht bij de Autoriteit Consument & Markt. Voor vragen over schade die u hebt geleden kunt u contact opnemen met een jurist. Hebt u een rechtsbijstandverzekering? Neem dan contact op met uw verzekeraar.

Meer informatie

Meer informatie over stroomstoringen vindt u in de Netcode elektriciteit vanaf paragraaf 6.3
 

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.