Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Vergoeding bij stroomstoringen

Er is een stroomstoring geweest. Heb ik recht op een vergoeding?

Of u recht hebt op een vergoeding hangt af van hoe lang de storing duurt en welke aansluiting u hebt.

Bij de aansluiting gaat het om:

 • stroomsterkte (hoeveel ampère): maximaal 3x25 ampère of groter dan 3x25 ampère en
 • spanning (hoeveel volt): tot 1kV, 1kV-35kV of vanaf 35kV.

Let op: heeft de storing plaatsgevonden in een hoogspanningsnet met een spanningsniveau van 220 kV (kilovolt) of hoger? Dan krijgt u geen vergoeding.

Als u dit niet weet kunt het uw netbeheerder vragen.

Hebt u een aansluiting van maximaal 3x25 ampère?

Dan is de vergoeding als volgt:

 • De storing duurt korter dan 4 uur: u krijgt geen vergoeding
 • De storing duurt 4 tot 8 uur: u krijgt 35 euro
 • De storing duurt langer dan 8 uur: u krijgt 20 euro extra voor elke periode van 4 uur dat u daarna zonder stroom zit.

Bijvoorbeeld 13 uur geen stroom? Dan krijgt u voor de eerste 8 uur 35 euro en voor het 8e tot het 12e uur 20 euro. Voor het 12e en 13e uur krijgt u een vergoeding van 20 euro. Totaal dus 35 euro + 20 euro + 20 euro = 75 euro.

De netbeheerder betaalt de vergoeding uit binnen 6 maanden na de stroomstoring. U hoeft hiervoor niets te doen.

Hebt u een aansluiting groter dan 3x25 ampère?

Dan hangt de vergoeding af van de spanning (Kv).

Is de spanning niet groter dan 1 kV?

Dan is de vergoeding als volgt:

 • De storing duurt korter dan 4 uur: u krijgt geen vergoeding.
 • De storing duurt 4 tot 8 uur: u krijgt 195 euro.
 • De storing duurt langer dan 8 uur: u krijgt 100 euro extra voor elke periode van 4 uur dat u daarna zonder stroom zit.

Bijvoorbeeld 13 uur geen stroom? Dan krijgt u voor de eerste 8 uur 195 euro en voor het 8e tot het 12e uur 100 euro. Voor het 12e en 13e uur krijgt u een vergoeding van 100 euro. Totaal dus 195 euro + 100 euro + 100 euro = 395 euro.

De netbeheerder betaalt de vergoeding uit binnen 6 maanden na de stroomstoring. U hoeft hiervoor niets te doen.

Is de spanning 1 kV tot 35 kV?

Dan is de vergoeding als volgt:

 • De storing duurt korter dan 2 uur: u krijgt geen vergoeding.
 • De storing duurt 2 tot 8 uur: u krijgt 910 euro.
 • De storing duurt langer dan 8 uur: u krijgt 500 euro extra voor elke periode van 4 uur dat u daarna zonder stroom zit.

Bijvoorbeeld 13 uur geen stroom? Dan krijgt u voor de eerste 8 uur 910 euro en voor het 8e tot het 12e uur 500 euro. Voor het 12e en 13e uur krijgt u een vergoeding van 500 euro. Totaal dus 910 euro + 500 euro + 500 euro = 1910 euro.

De netbeheerder betaalt de vergoeding uit bij de eerstvolgende jaar- of maandafrekening. U hoeft hiervoor niets te doen.

Is de spanning 35 kV of hoger?

Dan is de vergoeding als volgt:

 • De storing duurt korter dan 1 uur: u krijgt geen vergoeding.
 • De storing duurt 1 tot 8 uur: u krijgt 195 euro.
 • De storing duurt langer dan 8 uur: u krijgt 100 euro extra voor elke periode van 4 uur dat u daarna zonder stroom zit.

Bijvoorbeeld 13 uur geen stroom? Dan krijgt u voor de eerste 8 uur 195 euro en voor het 8e tot het 12e uur 100 euro. Voor het 12e en 13e uur krijgt u een vergoeding van 100 euro. Totaal dus 195 euro + 100 euro + 100 euro = 395 euro.

De netbeheerder betaalt de vergoeding uit binnen 6 maanden na de stroomstoring. U hoeft hiervoor niets te doen.

Let op: hebt u schade geleden door de stroomstoring?

Bijvoorbeeld omdat er door de storing apparaten kapot zijn gegaan? Voor deze vragen kunt u niet terecht bij de Autoriteit Consument & Markt. Voor vragen over schade die u hebt geleden kunt u contact opnemen met een jurist. Hebt u een rechtsbijstandverzekering? Neem dan contact op met uw verzekeraar.

Meer informatie

Meer informatie over stroomstoringen vindt u in de Netcode elektriciteit, artikel 8.8.