Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uw duurzaamheidsafspraak laten beoordelen

Maakt u een afspraak over duurzaamheid met andere bedrijven? Onderzoek eerst zelf of uw afspraak is toegestaan. Komt u er niet uit? Ook niet samen met uw adviseur? Dan kunnen wij uw duurzaamheidsafspraak informeel beoordelen.

Adres

Stuur een verzoek om een informele beoordeling van uw duurzaamheidsafspraak naar:

info [at] acm [punt] nl

of:

Autoriteit Consument en Markt
T.a.v. Directie Mededinging
Postbus 16236
2500 BH DEN HAAG

Eisen aan uw verzoek

Vermeld in uw verzoek in ieder geval:

  • Namen van de betrokken bedrijven en een contactpersoon
  • Omschrijving van uw duurzaamheidsafspraak en uw eigen beoordeling voor zover mogelijk
  • Of er contact is met een andere autoriteit of rechterlijke instantie
  • Of er bedrijfsvertrouwelijke informatie in uw verzoek staat
  • Over welk onderdeel van de afspraak die u wilt maken u een informele beoordeling van ons wilt

Heeft u meer informatie die belangrijk is voor onze beoordeling? Stuur die dan mee.

Reactie op uw verzoek

  1. Wij bekijken de mogelijkheden, risico’s en oplossingen voor uw afspraak.
  2. Wij geven u onze reactie via telefoon, post of e-mail.
  3. Wij publiceren onze beoordeling op onze website. Wij doen dit in overleg met u. Dit helpt andere bedrijven die ook duurzamer willen ondernemen.

Geen boete als u zich aan afspraak houdt

U blijft zelf verantwoordelijk voor uw duurzaamheidsafspraak met andere bedrijven. Heeft u de afspraak op tijd met ons besproken? En zagen wij geen risico’s? Wij verwachten dan dat u zich aan die afspraak houdt.

Het kan gebeuren dat de afspraak later toch niet in lijn met de concurrentieregels blijkt te zijn. Bijvoorbeeld na een klacht. Wij geven u dan de kans om de afspraak aan te passen aan de regels. Ook daarover denken wij met u mee. We leggen u geen boete op wanneer u eerlijk bent geweest en de afspraak aanpast.

Als u geen informele beoordeling heeft gevraagd

Heeft u uw afspraak getoetst aan onze regels en uw afspraak in het openbaar bekendgemaakt aan consumenten en bedrijven? Ook dan hoeft u geen boete te verwachten als later blijkt dat de afspraak toch niet in lijn met de concurrentieregels is. U moet de afspraak dan wel aanpassen in overleg met ons of na een interventie door ons.

Als uw afspraak effect heeft op andere landen

Heeft uw afspraak effect op andere landen? De (mededingings)autoriteiten van die landen hoeven onze keuze en beoordeling niet te volgen.

Bronnen