Levering van warmte

Omgaan met storingen in de warmtelevering

Lees dit bericht over voorgenomen wijzigingen Warmtewet!

Bent u warmteleverancier? Soms raakt de warmtelevering onderbroken. U bent verplicht om storingen te registreren. En om bij langdurige storingen een vergoeding te betalen aan de getroffen verbruikers.

Wat telt niet als een storing in de warmtelevering?

Onderbrekingen die zijn veroorzaakt in de woning van een verbruiker door bijvoorbeeld een defecte warmtewisselaar, meter of radiator, tellen niet als storing.
Ook geplande werkzaamheden tellen niet als storing. U moet geplande onderbrekingen van warmte ten minste 3 dagen van tevoren aankondigen.

Storingsregistratie

U bent verplicht een storingsregistratie bij te houden. Hoe u dat doet, bepaalt u zelf. De starttijd van de storing is het moment waarop u de eerste melding van de onderbreking krijgt.

Compensatieregeling bij storingen

U bent verplicht verbruikers een bedrag te betalen bij storingen van langer dan 4 uur. Elke getroffen verbruiker krijgt 35 euro bij een onderbreking van 4 tot 8 uur. Plus 20 euro extra voor elke volgende periode van 4 uur.
U moet de vergoeding binnen 6 maanden na het herstel van de storing betaald hebben. Ook aan verbruikers die daar niet zelf om vragen.

Ook VvE’s moeten vergoedingen betalen bij storingen

De wet maakt geen verschil tussen soorten warmteleveranciers, zoals woningcorporaties, energiebedrijven of VvE’s.

U betaalt ook vergoedingen voor storingen die niet zijn veroorzaakt in uw warmtenet

Het kan zijn dat de storing is veroorzaakt in bijvoorbeeld de productie-installatie of in een ander warmtenet. Ook dan moet u een vergoeding betalen. Alle storingen tellen mee.
Is een storing niet veroorzaakt in uw warmtenet? Spreek dan zelf de veroorzaker van de storing hierop aan. Maak hierover contractuele afspraken met uw doorleverancier of producent. U kunt op basis van het Burgerlijk Wetboek proberen schade te verhalen bij de veroorzaker.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.