Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zorgverzekeraars mogen extra kosten corona-aanpak onderling verdelen

Zorgverzekeraars mogen dit jaar de extra kosten van de corona-aanpak onderling verdelen. Dat vindt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar aanleiding van vragen van de zorgverzekeraars. Zonder onderlinge verdeling bestaat het risico dat de continuïteit van de zorg in gevaar komt.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: “Zorgverzekeraars moeten normaal gesproken zelf opdraaien voor financiële risico’s bij hun zorguitgaven. Dat geeft zorgverzekeraars een prikkel om doelmatig in te kopen, de zorguitgaven te beheersen en de premies zo laag mogelijk te houden. Daar hoort het onderling verrekenen van kosten niet bij. Maar 2020 is geen normaal jaar. De uitbraak van de coronacrisis heeft grote financiële gevolgen voor de zorg gehad en bij zorgverzekeraars uitzonderlijke onzekerheden over financiële risico’s veroorzaakt.  Verzekeraars mogen daarom voor 2020 afspraken maken om de extra kosten van de corona-aanpak onderling te verdelen. Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen.”

Wat was er aan de hand?

De zorgverzekeraars hebben in een vroeg stadium van de coronacrisis gezamenlijk aan zorgaanbieders financiële steun gegarandeerd voor het wegvallen van reguliere zorg. Er zijn ook afspraken gemaakt over de vergoeding van extra kosten voor bijvoorbeeld aparte afdelingen voor coronazorg, het opschalen van IC-capaciteit en beschermingsmiddelen. Die steun was nodig om ervoor te zorgen dat patiënten tijdens en na de crisis zorg kunnen blijven krijgen en zorgverzekeraars aan hun zorgplicht kunnen voldoen. Over de omvang van deze extra kosten en hoe die de verschillende verzekeraars zouden treffen, bestond nog veel onzekerheid. Over de verdeling zijn toen geen afspraken gemaakt.

Zonder onderlinge verrekening dreigen sommige zorgverzekeraars met aanzienlijk hogere kosten geconfronteerd te worden dan andere zorgverzekeraars, terwijl ze in hun individuele beleid voor 2020 weinig tot geen ruimte meer hebben om nog invloed op die kosten uit te oefenen. De zorgverzekeraars willen daarom de kosten die het gevolg zijn van de coronacrisis voor het jaar 2020 onderling verdelen.

Wat vindt de ACM?

Afspraken over onderlinge financiële verrekening van kosten tussen zorgverzekeraars zijn in normale tijden in strijd met de concurrentieregels. De uitbraak van het coronavirus leidde dit voorjaar echter tot ongekende onzekerheden en urgentie. De ACM oordeelt dat een afspraak over onderlinge verrekening voor het jaar 2020 noodzakelijk is vanuit het oogpunt van de continuïteit van de zorg. Daarom mogen zorgverzekeraars de extra kosten voor de corona-aanpak in 2020 onderling verdelen.

ACM en corona

De wetten waarop de ACM toeziet, bieden veel ruimte om in deze uitzonderlijke tijden samen te werken om te voorkomen dat mensen en bedrijven de dupe worden van de coronacrisis. Verschillende bedrijven en brancheorganisaties hebben de ACM benaderd met vragen over samenwerking in tijden van corona. De ACM treedt niet op als de samenwerking in het algemene belang is van mensen en bedrijven.