Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zienswijzen ontwerp codebesluit prioriteringsruimte transportverzoeken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft 78 zienswijzen ontvangen op het ontwerp codebesluit prioriteringsruimte transportverzoeken. Dit besluit maakt het voor netbeheerders mogelijk om voorrang te geven aan projecten die bijdragen aan belangrijke maatschappelijke doelen, zoals veiligheid, gezondheidszorg, duurzaamheid en het oplossen van netcongestie. Het ontwerpbesluit lag van 13 juli tot en met 5 oktober 2023 ter consultatie voor.

De ACM gaat komende periode aan de slag met het opstellen van het definitieve codewijzigingsbesluit en zal daarbij alle ingediende zienswijzen meewegen. De ACM houdt bij het vaststellen van de code rekening met de belangen van betrokkenen. De ontvangen zienswijzen zijn daarom belangrijk voor de ACM.

De ACM streeft ernaar om eind maart 2024 een definitief codewijzigingsbesluit te publiceren.

 

Documenten

1. Zienswijze St. Laka inz. ontwerp codebesluit prioriteringsruimte transportverzoeken OV (PDF - 140.11 KB) 2. Zienswijze gemeente Overbetuwe prioriteringsruimte transportverzoeken OV 2 (PDF - 785.36 KB) 3. Zienswijze St. NWZ inz. Ontwerpbesluit Prioriteringsruimte transportverzoek OV (PDF - 312.79 KB) 4. Zienswijze LTO inz. Ontwerpbesluit Prioriteringsruimte transportverzoeken OV (PDF - 91.76 KB) 5. Zienswijze Stichting Vakopleiding Techniek op ontwerpbesluit inz. prioriteringsruimte transportverzoeken - OV (PDF - 496.94 KB) 6. Zienswijze Gemeente Nijmegen inz. ontwerpbesluit prioriteringsverzoeken - OV (PDF - 96.45 KB) 7. Zienswijze VEMOBIN ontwerp ACM codebesluit prioritering transportverzoeken - OV (PDF - 271.16 KB) 8. Zienswijsze Actiz op Ontwerpbesluit Prioriteringsruimte transportverzoeken - OV (PDF - 131.36 KB) 9. Zienswijze Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), afdeling Brabant Midden West inz. ontwerpbesluit prioriteringsverzoeken - OV 2 (PDF - 206.51 KB) 10. Zienswijze op ontwerpbesluit. Gemeente Bergen op.._09_11_16 (PDF - 6.27 MB) 11. ACM 23 182341 zienswijze Bouwend Nederland op ontwerp codebesluit prioriteringsruimte transportverzoeken -OV (PDF - 257.64 KB) 12. Consultatie ACM prioritering Eneco - OV (PDF - 123.64 KB) 13. 96299 Reactie_ACM_Prioriteringskade-Vewin- OV (PDF - 201.63 KB) 14. 2023-9-26 Zienswijze prioriteringskader voor transportcapaciteit -ACM -23-182341 - Gezondheidscentra Bergen op Zoom-OV (PDF - 276.51 KB) 15. 230928 Zienswijze Ontwerpbesluit Prioriteringsruimte transportverzoeken ACM-OV (PDF - 218.62 KB) 16. Zienswijze RVB codebesluit ACM-031023 - OV (PDF - 133.65 KB) 17. Zienswijze prioritering net aansluiting Platform groen Gras - OV (PDF - 91.65 KB) 18. Zienswijze VNO-NCW inz. Prioriteringsruimte transportverzoeken-OV -1 (PDF - 454.51 KB) 19. Zienswijze prioriteitskader transportcapaciteit NEPROM elektriciteit-def- OV (PDF - 118.33 KB) 20. Zienswijze prioriteitskader transportcapaciteit elektriciteit -Gemeente Middelburg -OV (PDF - 314.97 KB) 21. 2023.10.03 - Zienswijze Schiphol op Ontwerpbesluit codewijziging Prioriteringsruimte transportverzoeken - OV (PDF - 108.59 KB) 22. Zienswijze Prioriteringskader- RVGO -OV (PDF - 336.67 KB) 23. Zienswijze Apllied Medical Europe inz. Prioriteringsruimte transport- OV (PDF - 4.7 MB) 24. Zienswijze G4 en Amersfoort inz. Ontwerp Prioriteringsruimte transportverzoeken- OV (PDF - 277.6 KB) 25. Reactie FNLI inzake maatschappelijke prioriteren energienet- OV (PDF - 205.45 KB) 26. Zienswijze NVDE-consultatiereactie prioriteringsruimte transportverzoeken-def -OV (PDF - 327.09 KB) 27. Zienswijze St. Waternet inzake ontwerpbesluit prioriteringsruimte - OV (PDF - 112.56 KB) 28. Zienswijze ontwerp priotiteiten transportverzoeken - Waterschap Amstel Gooi en Vecht -OV (PDF - 129.72 KB) 29. Zienswijze ontwerpbesluit inz. Prioriteringsruimte transportverzoeken -Tilburg University-OV (PDF - 392.48 KB) 30.Zienswijze ProRail-ontwerpbesluit prioriteringsruimte transportverzoeken-OV (PDF - 198.85 KB) 32. Reactie inz. Ontwerpbesluit Prioriteringsruimte Transportverzoeken- ORAM PoA -OV (PDF - 157.13 KB) 31. Zienswijze VDVN inz. Prioriteringsruimte transportverzoeken - OV (PDF - 307.52 KB) 33. Zienswijze prioriteringsruimte transportverzoeken- UNL-OV (PDF - 185.11 KB) 34. Zienswijze Dutch Data inz. codebesluit prioriteringsruimte - OV (PDF - 244.29 KB) 35. Zienswijze Ontwerp prioriteringsruimte transportverzoeken - Mosa Meat Gemeente Maas-OV (PDF - 134.48 KB) 36 - Zienswijze NVZ Ontwerpbesluit Prioriteringsruimte transportverzoeken-OV (PDF - 96.64 KB) 37- Zienswijze VEMW- consultatie_prioritering transportrechten-OV (PDF - 238.45 KB) 38. Woningstichting Stadlander- Zienswijze inz. Prioriteringsruimte transportverzoeken-OV (PDF - 103.28 KB) 39. Zienswijze Ennatuurlijk -ontwerp codebesluit prioriteringsruimte transportverzoeken-OV (PDF - 576.51 KB) 40. Zienswijze Total Energies inz. Prioriteringsruimte transportverzoeken-OV (PDF - 743.53 KB) 41. Zienswijze Gem. Leiden inz. Wijziging voorwaarden art. 31-OV (PDF - 224.68 KB) 42. Reactie indiener op Prioriteringsruimte transportverzoeken (PDF - 237.47 KB) 43. Zienswijze CANS inz. Ontwerp codebesluit prioriteringsruimte-OV (PDF - 119.66 KB) 44. Zienswijze gemeente Tilburg mbt prioriteringskader -OV (PDF - 145.3 KB) 45. Zienswijze Gem. Gorinchem inz. Ontwerp Prioriteringsruimte transportverzoek-OV (PDF - 74.96 KB) 46.Zienswijze Microsoft inz. Ontwerp prioriteringsruimte transportverzoeksponse -OV (PDF - 182.28 KB) 47. Zienswijze AIM ontwerpbesluit prioriteringsruimte transportverzoekenes-OV (PDF - 457.33 KB) 48. Zienswijze InVesta Ontwerpbesluit Prioriteringsbesluit Transportverzoeken-OV (PDF - 1.16 MB) 49. Zienswijze HCWB inz. prioriteringskader transportverzoeken-OV (PDF - 228.17 KB) 50. Zienswijze Delft ACM Prioriteringsruimte Transportverzoeken- OV (PDF - 1.4 MB) 51 Zienswijze Fastned ACM - prioritering transportruimte -OV (PDF - 104.24 KB) 52. Zienswijze NBNL Ontwerpbesluit Maatschappelijk prioriteren-OV-1 (PDF - 555.65 KB) 53. Zienswijze dd 5.10.2023 MBO Amersfoort - Energiecongestie- OV (PDF - 1.04 MB) 54. ESNL- Zienwsijze prioritering transportverzoeken-OV (PDF - 230.99 KB) 55. Zienswijze KNV - ontwerpbesluit priorite-ringsruimte bij transport-OV (PDF - 133.48 KB) 56-zienswijze-ipo-over-prioriteringsruimte-transportverzoeken-ov.pdf (PDF - 1.22 MB) 57. Zienswijze VNG-inz. Ontwerpbesluit Prioriteringsruimte transportverzoeken - OV-1 (PDF - 178.34 KB) 58. Zienswijze NS Reizigers B.V. consultatie prioritering transportverzoeken - OV (PDF - 2.16 MB) 59. Zienswijze LHV inz. ontwerpbesluit prioritering transportverzoeken-OV (PDF - 554.8 KB) 60. Zienswijze Ontwerp codebesluit prioriteringsruimte transportverzoeken - NLdigital-OV (PDF - 290.25 KB) 61. Zienswijze Holland Solar op prioriteringsruimte transportverzoeken _V (PDF - 240.26 KB) 62. Reactie Smart Delta inz. Ontwerpbesluit prioritering transportverzoeken OV (PDF - 75.95 KB) 63. Zienswijze Brainport Eindhoven inz. prioritering van transportverzoeken-OV (PDF - 101.23 KB) 64. Zienswijze VodafoneZiggo Consultatie ACM Ontwerpbesluit Prioriteringsruimte - OV (PDF - 527.79 KB) 65. Zienswijze NV Nederlandse Gasunie inz. ontwerpbesluit prioriteringsruimte- OV (PDF - 225.03 KB) 66. Zienswijze Energie-NL inz. Ontwerpbesluit Prioriteringsruimte - OV (PDF - 168.49 KB) 67. Zienswijze Energy Board Utrecht inz. Prioriteringskader - OV (PDF - 222.27 KB) 68. Zienswijze SHELL inz. Consulatie Prioriteringsruimte transportverzoeken - OV (PDF - 316.47 KB) 69. Zienswijze Unie van Waterschappen op Codebesluit ACM -OV (PDF - 159.09 KB) 70. Reactie Smart Delta Resources inz. Ontwerpbesluit over prioriteringsruimte transportverzoeken -OV (PDF - 194.88 KB) 71. Zienswijze ministerie Infrastructuur en Waterstaat inz. Ontwerpbesluit Prioriteringsruimte transportverzoeken - OV (PDF - 165.37 KB) 72. Zienswijze Nobian - Reactie op ACM consultatie 'Ontwerpbesluit over de prioriteringsruimte bij transportverzoeken - OV (PDF - 189.73 KB) 73. Reactie RAI Vereniging internetconsultatie ACM Concept-kader maatschappelijk prioriteren - OV (PDF - 577.27 KB) 74. Zienswijze BOVAG op de consultatie maatschappelijke prioritering -OV (PDF - 100.43 KB) 75. Zienswijze Transport en Logistiek Nederland maatschappelijke prioritering - OV (PDF - 143.7 KB) 76. Zienswijze evofenedex op maatschappelijke prioritering voor logistiek - OV (PDF - 141.24 KB) 77. Zienswijze Port of Rotterdam inz. Ontwerp codebesluit prioriteringskader - OV (PDF - 167.6 KB) 78. KPN zienswijze op ACM ontwerpbesluit prioritering transportverzoeken-openbare versie -OV (PDF - 137.18 KB)