Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp codebesluit prioriteringsruimte transportverzoeken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) consulteert een ontwerpbesluit over de prioriteringsruimte voor transportverzoeken.

Wat staat er in het ontwerpbesluit?

Netbeheerders nemen op dit moment verzoeken om transportcapaciteit in behandeling op volgorde van binnenkomst (‘first come, first served’). Deze verplichting volgt uit de Netcode elektriciteit. Zoals onder meer volgt uit het Landelijk Actieprogramma Netcongestie is er een sterke wens dat netbeheerders transportverzoeken maatschappelijk kunnen prioriteren en dus op een andere volgorde in behandeling kunnen nemen.

De ACM heeft in aanloop naar de totstandkoming van dit ontwerpbesluit gesprekken gevoerd met (decentrale) overheden en netbeheerders over de invulling en juridische haalbaarheid van een maatschappelijk prioriteringskader.

In het ontwerpbesluit dat de ACM ter consultatie voorlegt, staat dat netbeheerders kunnen afwijken van het ‘first come, first served’-beginsel bij de behandeling van transportverzoeken. Netbeheerders dienen dit te doen op basis van het prioriteringskader dat is opgenomen in het ontwerpbesluit.

Het prioriteringskader in het ontwerpbesluit bestaat uit vier hoofdcategorieën: aanvragen voor congestieverzachting, veiligheid, basisbehoeften en verduurzaming.

De ACM legt in de consultatie ook vragen voor waarop partijen kunnen reageren. De ACM vraagt daarmee aandacht voor de opzet en inhoud van het prioriteringskader en de overlap met aansluitingen.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

Partijen kunnen een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant hebben ze precies 12 weken de tijd om schriftelijk of per mail een zienswijze in te dienen. De ACM biedt ook de gelegenheid om zienswijzen mondeling te geven.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Ontwerp codebesluit prioriteringsruimte transportverzoeken (PDF - 465.92 KB)