Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zienswijze ACM op voorgenomen AMM-besluit NZa over Emergis

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een besluit gepubliceerd waarin zij aan GGZ-aanbieder Emergis in Zeeland verplichtingen oplegt voor aanmerkelijke marktmacht (AMM). De ACM publiceert haar eerder gegeven zienswijze op het voorgenomen besluit van de NZa. Deze zienswijze heeft de ACM op uitnodiging van de NZa, en conform het NZa-ACM samenwerkingsprotocol, uitgebracht op basis van de expertise van de ACM op het vlak van mededinging in de zorgsector en het opleggen van AMM-verplichtingen in andere sectoren. In deze zienswijze gaat de ACM in op een aantal inhoudelijke aspecten uit het voorgenomen besluit en geeft de ACM aan de conclusies en maatregelen van de NZa te onderschrijven. Daarnaast benoemt de ACM in haar zienswijze enkele aandachtspunten bij de toepassing van de bevoegdheid om AMM-verplichtingen op te leggen. In het bijzonder vraagt de ACM de aandacht voor de essentiƫle rol van een geschilbeslechtingsbevoegdheid in AMM-wetgeving.

 

Documenten

Zienswijze ACM op voorgenomen AMM-besluit NZa over Emergis (PDF - 214.52 KB)