Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Wijzigingsverzoek voorwaarden concentratiebesluit Dela en Yarden

Wat staat er in het wijzigingsverzoek?

Op 18 januari 2022 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een schriftelijk verzoek tot wijziging van een van de voorwaarden verbonden aan het concentratiebesluit inzake Dela Holding N.V. en Yarden Holding B.V. ontvangen.

Op 26 juli 2021 heeft de ACM goedkeuring verleend aan de overname van Yarden Holding B.V. door Dela Holding N.V. onder voorwaarden van het afstoten van twee uitvaartcentra in twee lokale regio’s en zeven crematoria in zeven lokale regio’s.

Het verzoek tot wijziging betreft een onderdeel van deze voorwaarden en ziet op verlenging van de in het besluit gestelde termijn voor het sluiten van een bindende koop- en verkoopovereenkomst met één of meer onafhankelijke koper(s) voor de af te stoten crematoria.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355