Kruimelpad

Besluit

Warmtestad mag warmte leveren aan verbruikers

11-07-2019

Warmtestad B.V. had op 6 april 2019 een aanvraag voor een vergunning tot het leveren van warmte ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Warmtestad B.V. mag warmte leveren aan verbruikers. De ACM heeft hiervoor op 24 juni 2019 een vergunning verleend.

De ACM vindt dat Warmtestad B.V. voldoende heeft aangetoond dat hij zijn taak goed kan uitvoeren. Warmtestad B.V. beschikt hiervoor volgens de ACM over de organisatorische, financiële en technische kwaliteiten.